Tworzenie dokumentów PDF

W oknie Nowe zadanie możesz:

 • Tworzyć pliki PDF z plików w różnych formatach.
 • Konwertować wiele plików do formatu PDF.
 • Łączyć wiele plików w jeden dokument PDF.
 • Tworzyć pliki PDF z możliwością przeszukiwania.
 • Tworzyć dokumenty zgodne z formatem PDF/A.

Konwersja jednego lub więcej plików

 1. Kliknij przycisk Otwórz a następnie kliknij Konwertuj na PDF.
 2. W oknie dialogowym, które zostanie otwarte wybierz jeden lub więcej plików do konwersji.
 3. Określ parametry konwersji. Te parametry określają wygląd i właściwości dokumentu wynikowego.
  1. Jakość obrazu Jakość obrazów i rozmiar pliku wynikowego można dostosować za pomocą opcji w Jakość obrazu menu rozwijanym:
   • Najlepsza jakość
    Wybierz tę opcję, aby zachować jakość grafik lub obrazu strony. Rozdzielczość obrazu źródłowego zostanie zachowana.
   • Zbalansowany
    Wybierz tę opcję, aby zmniejszyć rozmiar wyjściowego pliku PDF i jednocześnie nie stracić zbyt dużo na jakości grafiki.
   • Kompaktowy rozmiar
    Wybierz tę opcję, aby otrzymać plik PDF o niewielkim rozmiarze kosztem jakości grafiki.
   • Niestandardowe...
    Wybierz tę opcję, aby dostosować ustawienia zapisu obrazu. W oknie Ustawienia użytkownika dialogowym określ żądane wartości i kliknij OK.
  2. Wyszukiwanie pełnotekstowe Korzystaj z tego menu rozwijanego, aby włączyć lub wyłączyć wyszukiwanie pełnotekstowe w dokumencie wyjściowym:
   • Jak w dokumencie oryginalnym Tekst na obrazach nie zostanie rozpoznany. Użytkownicy będą mogli przeszukiwać dokument wyjściowy tylko, jeśli dokument oryginalny posiada warstwę tekstową.
   • Szukaj w tekście i obrazach Tekst na obrazach zostanie rozpoznany. Użytkownicy będą mogli przeszukiwać dokument wyjściowy.
   • Wyłącz wyszukiwanie pełnotekstowe Ten dokument zostanie przekonwertowany na plik PDF zawierający tylko obrazy. Użytkownicy nie będą mogli przeszukiwać dokumentu wyjściowego.
  3. Tworzenie dokumentów PDF/A Wybierz tę opcję, aby utworzyć dokument zgodny z formatem PDF/A. Dokument zgodny z formatem PDF/A zostanie utworzony domyślnie. Kliknij Więcej opcji... aby wybrać inną wersję PDF/A.
  4. Zastosuj kompresję MRC Wybierz tę opcję, aby zastosować kompresję Mixed Raster Content (MRC) i zmniejszyć rozmiar pliku bez zauważalnej utraty jakości obrazu.
  5. Języki OCR Wybierz język(i) dokumentu. Zobacz również: Języki rozpoznawania.
  6. Ustawienia wstępnego przetwarzania obrazu... Tutaj możesz określić niektóre dodatkowe działania, jakie chcesz przeprowadzić na swoich skanach i plikach z obrazami, aby poprawić ich wygląd i jakość konwersji. Zobacz również: Opcje przetwarzania obrazu.
  7. Więcej opcji... Otwórz okno sekcję PDF okna dialogowego Nastavení formátu.
 4. W razie potrzeby dodaj lub usuń pliki.
 5. Kliknij przycisk Konwertuj na PDF.
 6. Określ folder docelowy dla pliku wynikowego.
  Po zakończeniu zadania wynikowy dokument PDF zostanie umieszczony w podanym folderze.

Łączenie plików

 1. Kliknij przycisk Otwórz a następnie kliknij Konwertuj na PDF.
 2. W oknie dialogowym, które zostanie otwarte, wybierz pliki przeznaczone do konwersji.
 3. Określ parametry konwersji.
 4. W razie potrzeby dodaj lub usuń pliki.
 5. Ustaw pliki w żądanej kolejności i wybierz opcję Połącz wszystkie pliki w jeden dokument.
 6. Kliknij przycisk Konwertuj na PDF.
 7. Określ nazwę i folder docelowy dla pliku wyjściowego.
  Po zakończeniu zadania wynikowy dokument PDF zostanie umieszczony w podanym folderze.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.