Tworzenie arkuszy programu Microsoft Excel

W oknie Nowe zadanie można utworzyć dokumenty Microsoft Excel z plików PDF i obrazów, a także z plików w dowolnym obsługiwanym formacie. Można także konwertować i łączyć po kilka plików w jeden dokument Excel.

Konwersja jednego lub więcej plików

 1. Kliknij przycisk Otwórz a następnie kliknij Konwertuj na Microsoft Excel.
 2. W oknie dialogowym, które zostanie otwarte wybierz jeden lub więcej plików do konwersji.
 3. Określ parametry konwersji. Te parametry określają wygląd i właściwości dokumentu wynikowego.
  1. Zachowaj formatowanie.
   Wybierz odpowiednie parametry w zależności od planowanego wykorzystania dokumentu wynikowego.
   • Tekst sformatowany
    Rodzaj czcionki, rozmiar czcionki i formatowanie akapitów zostaną zachowane.
   • Zwykły tekst
    Zachowane zostaną wyłącznie akapity. W całym dokumencie zastosowany zostanie jeden rodzaj czcionki.
  2. Języki OCR Wybierz język(i) dokumentu. Zobacz również: Języki rozpoznawania.
  3. Zachowaj obrazy (tylko XLSX) Wybierz tę opcję, jeśli chcesz zachować obrazy w dokumencie wynikowym.
  4. Utwórz osobny arkusz dla każdej strony (tylko XLSX) Wybierz tę opcję, jeśli chcesz utworzyć oddzielny arkusz Microsoft Excel z każdej strony oryginalnego dokumentu.
  5. Więcej opcji... Otwiera sekcję XLS(X) okna dialogowego Nastavení formátu.
 4. W razie potrzeby dodaj lub usuń pliki.
 5. Kliknij przycisk Konwertuj na Microsoft Excel.
 6. Określ folder docelowy dla pliku wynikowego.
  Kiedy zadanie zostanie ukończone, wynikowy plik Microsoft Excel Excel zostanie zapisany w podanym folderze.

Łączenie plików

 1. Kliknij przycisk Otwórz a następnie kliknij Konwertuj na Microsoft Excel.
 2. W oknie dialogowym, które zostanie otwarte, wybierz pliki przeznaczone do konwersji.
 3. Określ parametry konwersji.
 4. W razie potrzeby dodaj lub usuń pliki.
 5. Ustaw pliki w żądanej kolejności i wybierz opcję Połącz wszystkie pliki w jeden dokument.
 6. Kliknij przycisk Konwertuj na Microsoft Excel.
 7. Określ nazwę i folder docelowy dla pliku wyjściowego.
  Kiedy zadanie zostanie ukończone, wynikowy plik Microsoft Excel zostanie umieszczony w podanym folderze.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.