Ustawienia PDF

Dostępne są następujące ustawienia:

Jakość obrazu

Jeśli tekst zawiera wiele obrazów lub użytkownik zdecyduje się zapisać obraz strony wraz z rozpoznanym tekstem, może powstać bardzo duży plik PDF. Jakość obrazów i rozmiar pliku wynikowego można dostosować za pomocą opcji znajdujących się na liście rozwijanej Jakość obrazu:

 • Najlepsza jakość
  Wybierz tę opcję, aby zachować jakość grafik lub obrazu strony. Rozdzielczość obrazu źródłowego zostanie zachowana.
 • Zbalansowany
  Wybierz tę opcję, aby zmniejszyć rozmiar pliku PDF i jednocześnie utrzymać dość wysoką jakość grafik lub obrazu strony.
 • Kompaktowy rozmiar
  Wybierz tę opcję, aby znacznie zmniejszyć rozmiar pliku PDF. Rozdzielczość grafik i obrazu strony zostanie zmniejszona do 300 dpi, co będzie miało wpływ na ich jakość.
 • Niestandardowe...
  Wybierz tę opcję, aby własnoręcznie zdefiniować parametry jakości obrazu. W oknie dialogowym Ustawienia użytkownika wybierz ustawienia i kliknij OK.

Tworzenie dokumentów PDF/A

Włącz tę opcję, jeśli chcesz utworzyć dokument PDF/A, a następnie wybierz wersję formatu PDF/A.

Tworzenie dokumentów PDF/UA (wymaga OCR)

Włącz tę opcję, jeśli chcesz utworzyć dokument PDF/UA. Należy pamiętać, że dokument wynikowy może nie wyglądać dokładnie jak oryginał.

Chroń dokumenty za pomocą haseł

Opcja ta włącza ochronę dokumentu PDF hasłem, aby uniemożliwić jego otwieranie, drukowanie i edytowanie przez niepowołane osoby. Kliknij przycisk Ustawienia... i zdefiniuj ustawienia ochrony w oknie dialogowym, które zostanie otwarte:

 • Hasło otwarcia dokumentu
  Jeżeli zostało zdefiniowane Hasło otwarcia dokumentu, użytkownik będzie mógł otworzyć plik tylko, jeśli poda hasło. Aby ustawić hasło dla dokumentu:
  1. Włącz opcję Ograniczanie dostępu za pomocą hasła otwarcia dokumentu.
  2. Wpisz hasło i je zatwierdź.
   Wyłącz opcję Ukryj znaki, jeśli chcesz, aby znaki hasła wpisywane w polu Hasło otwarcia dokumentu były widoczne.
 • Hasło dostępu
  Hasło chroni dokument PDF przed nieautoryzowanym edytowaniem i drukowaniem oraz uniemożliwia użytkownikom nieznającym hasła kopiowanie treści do innej aplikacji. Wszystkie te czynności mogą wykonywać użytkownicy, którzy podadzą prawidłowe hasło. Aby ustawić hasło:
  1. Włącz opcję Ograniczanie możliwości drukowania i edycji za pomocą hasła dostępu.
  2. Wpisz hasło i je zatwierdź.
   Wyłącz opcję Ukryj znaki, jeśli chcesz, aby znaki hasła wpisywane w polu Hasło dostępu były widoczne.

   Następnie wybierz zestaw dozwolonych czynności.
   • Lista rozwijana Drukowanie zawiera opcje umożliwiające lub uniemożliwiające drukowanie dokumentu.
   • Lista rozwijana Edycja zawiera opcje umożliwiające lub uniemożliwiające edytowanie dokumentu.
   • Opcja Zezwalaj na kopiowanie tekstu, obrazów i innej treści umożliwia użytkownikom kopiowanie treści (tekstu, obrazów itd.) z dokumentu. Aby zabronić takich działań, usuń zaznaczenie tej opcji.
   • Opcja Zezwalaj czytnikom ekranu czytać tekst umożliwia czytnikom ekranu czytanie tekstu z otwartego dokumentu. Aby zabronić takich działań, usuń zaznaczenie tej opcji.
 • Poziom szyfrowania
  Lista rozwijana Zaszyfruj zawiera opcje dotyczące szyfrowania dokumentów chronionych hasłem.
 • 128-bit AES to dość silny algorytm szyfrowania oparty na standardzie AES.
 • 256-bit AES to silny algorytm szyfrowania oparty na standardzie AES.

Wybierz jedną z opcji na liście rozwijanej Szyfrowanie. Cała treść dokumentu szyfruje cały dokument, pozostawiając Cała treść dokumentu z wyjątkiem metadanych dane dokumentu niezaszyfrowane i czytelne.

Usuń obiekty i dane

Włącz tę opcję, jeśli nie chcesz zachowywać różnych obiektów znajdujących się w dokumencie PDF, a następnie kliknij przycisk Wybierz..., aby wskazać obiekty, których nie chcesz zachować:

 • Komentarze i adnotacje
  Notatki, adnotacje, kształty i bloki tekstu nie zostaną zapisane.
 • Łącza, media, działania, skrypty i dane formularza
  Elementy interaktywne nie zostaną zapisane.
 • Zakładki
  Zakładki nie zostaną zapisane.
 • Załączone pliki
  Załączone pliki nie zostaną zapisane.

Użyj jednego rozmiaru papieru dla wszystkich obrazów stron

Gdy opcja ta zostanie wyłączona, zostanie zachowany oryginalny rozmiar papieru strony. Włącz tę opcję, jeśli chcesz użyć określonego rozmiaru papieru w swoim dokumencie PDF.

Zastosuj kompresję MRC (wymaga OCR)

Ta opcja powoduje zastosowanie algorytmu kompresji MRC, który znacznie redukuje rozmiar pliku i pozwala zachować wizualną jakość obrazu.

Opcja Zastosuj kompresję MRC (wymaga OCR) jest dostępna dla przeszukiwalnych dokumentów PDF po włączeniu opcji Tekst pod graficznym obrazem strony.

Użyj technologii ABBYY PreciseScan, aby wygładzić znaki na obrazie strony

Włącz tę opcję, jeśli chcesz za pomocą technologii ABBYY PreciseScan wygładzić znaki w dokumencie. Dzięki temu znaki będą gładkie nawet po powiększeniu strony.

Ustawienia przeszukiwalnych dokumentów PDF

Za pomocą opcji z tej grupy możesz wybrać, które elementy swojego dokumentu PDF chcesz zapisać. W zależności od planowanego sposobu używania dokumentu, wybierz jedną z poniższych opcji:

 • Tylko teksty i grafika
  Ta opcja zapisuje tylko rozpoznany tekst i związane z nim rysunki. Będzie można przeszukiwać stronę, a rozmiar pliku PDF będzie niewielki. Wygląd dokumentu wynikowego może nieznacznie różnić się od oryginału.
 • Tekst na tle obrazu strony
  Ta opcja zapisuje tło i obrazy oryginału i umieszcza na nich rozpoznany tekst. Ten typ pliku PDF zazwyczaj wymaga więcej miejsca na dysku niż Tylko teksty i grafika. Utworzony dokument PDF będzie można przeszukiwać. W niektórych przypadkach wygląd utworzonego dokumentu może nieznacznie różnić się od oryginału.
 • Tekst pod graficznym obrazem strony
  Ta opcja powoduje zapisanie całej strony jako obrazu i umieszczenie pod nim rozpoznanego tekstu. Warstwa tekstowa umożliwia przeszukiwanie dokumentu i kopiowanie tekstu, zachowanie obrazów stron sprawia, że dokument wygląda dokładnie tak, jak oryginał.

Umieść zakładki w nagłówkach

Wybierz tę opcję, aby utworzyć spis treści z nagłówków w dokumencie.

Utwórz znaczniki PDF

Wybierz tę opcję, aby dodać znaczniki PDF do dokumentu PDF.

Oprócz tekstu i obrazów pliki PDF mogą zawierać informacje o strukturze dokumentu, np. jego elementach logicznych, obrazach i tabelach. Informacje te są przechowywane w znacznikach PDF. Plik PDF ze znacznikami PDF może być dopasowywany do różnych rozmiarów ekranu i dobrze się wyświetla na urządzeniach przenośnych.

Czcionki

Zapisując tekst w formacie PDF można wykorzystać zarówno czcionki Adobe jak i zainstalowane w systemie Windows. Aby określić zestaw czcionek, jaki ma zostać użyty, z listy rozwijanej wybierz jedną z następujących opcji:

 • Użyj czcionek predefiniowanych
  W pliku PDF zostaną użyte czcionki Adobe, na przykład: Times New Roman, Arial, Courier New.
 • Użyj czcionek Windows
  W pliku zostaną użyte czcionki zainstalowane w systemie Windows.

Aby osadzić czcionki w dokumencie PDF, zaznacz opcję Osadź czcionki. To spowoduje zwiększenie rozmiaru pliku, ale dokument będzie wyglądał tak samo na każdym komputerze.

Okno dialogowe Osadź czcionki jest dostępna tylko dla Tylko teksty i grafika i Tekst na tle obrazu strony dokumentów PDF.

Zachowaj metadane dokumentu, takie jak autorzy i słowa kluczowe

Zachowuje metadane dokumentu podczas jego zapisywania w formacie PDF. Ta opcja jest włączona domyślnie.

Aby zmienić metadane dokumentu, kliknij przycisk Edytuj metadane..., wprowadź zmiany i kliknij OK.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.