ABBYY Porównaj dokumenty

Program ABBYY Porównaj dokumenty służy do porównania dwóch wersji tego samego dokumentu, które nie muszą być w tym samym formacie.

Przy użyciu programu ABBYY Porównaj dokumenty szybko znajdziesz niechciane zmiany, dzięki czemu nie podpiszesz ani nie opublikujesz niewłaściwej wersji dokumentu.

Podstawowe funkcje

  • Porównywanie dokumentów niezależnie od tego, czy są w tym samym formacie, czy nie. Możesz porównać dokument Microsoft Word z jego wersją PDF, skan z wersją ODT i każdą inną kombinację formatów obsługiwanych przez program ABBYY FineReader 14.
  • Różnice są przedstawione w wygodnym widoku okien sąsiadujących. Kliknięcie różnicy w okienku wyników powoduje zaznaczenie odpowiedniego fragmentu w obu wersjach dokumentu.
  • Można wyświetlić tylko istotne zmiany, takie jak usunięty, dodany lub zmodyfikowany tekst. Drobniejsze różnice w formatowaniu, czcionkach i odstępach zostaną zignorowane.
  • Wyniki porównywania można zapisać w postaci raportu lub jako dokument PDF z adnotacjami, w którym każda różnica jest oznaczona i opisana w komentarzu.

Spis treści rozdziału

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.