Co nowego w programie ABBYY FineReader?

Poprawiona jakość i szybkość rozpoznawania OCR

 • Dokumenty są teraz przetwarzane szybciej, a tekst jest rozpoznawany dokładniej.
 • Oryginalne formatowanie jest teraz w większości zachowane, ponieważ program rozpoznaje wykresy i schematy z większą precyzją.
 • Dodane zostały nowe języki OCR: symbole matematyczne (stosowane przy rozpoznawaniu prostych wzorów jednowierszowych) i symbole transkrypcji fonetycznej dla języka angielskiego.

Tworzenie i konwersja plików PDF

 • Poprawiona konwersja plików PDF w warstwie tekstowej: jeżeli to możliwe, program będzie używać oryginalnej warstwy tekstowej.
 • Teraz program ABBYY FineReader może tworzyć pliki w formacie PDF z takich oryginalnych formatów plików, jak *.docx, *.xlsx, *.rtf itp. i łączyć wiele plików w jeden plik PDF.

Praca z plikami PDF

Teraz program wyposażony jest w potężne narzędzie do pracy z plikami PDF, które umożliwia:

 • Edycję różnych typów plików PDF (wraz z plikami zawierającymi wyłącznie skany) bez konieczności rozpoznawania lub konwersji całego dokumentu.
 • Przeglądanie plików PDF, szukanie w plikach PDF i wyróżnianie fragmentów tekstu.
 • Dodawanie komentarzy i notatek do plików PDF oraz odpowiadanie na komentarze innych osób.
 • Wypełnianie i zapisywanie formularzy w formacie PDF.
 • Przeglądanie i edytowanie metadanych.
 • Znajdowanie i usuwanie poufnych informacji  zarówno z tekstu podstawowego, jak i z komentarzy, zakładek i metadanych dokumentu.
 • Dodawanie automatycznego numerowania w dokumentach. 
 • Podpisywanie dokumentów podpisem cyfrowym.

Porównywanie dokumentów

 • Teraz można porównać dwie wersje tego samego dokumentu, które nie muszą być w tym samym formacie. Można np. porównać dokument tekstowy z obrazem, plik PDF ze skanem itd.

Przetwarzanie wsadowe plików PDF

 • Tworzyć pliki PDF z plików w różnych formatach.
 • Przetwarzanie wsadowe plików PDF: tworzenie plików zgodnych z formatem PDF/A, zmniejszanie rozmiaru dokumentów, poprawa jakości obrazów dokumentów, zabezpieczanie plików PDF hasłami i trwałe usuwanie informacji poufnych.

Składamy szczere podziękowania wszystkim użytkownikom, którzy przekazali swoje uwagi i pomogli nam udoskonalić ten program. Mamy nadzieję, że nowe połączenie ogromnych możliwości rozpoznawania tekstu OCR i funkcjonalności PDF sprawi, że program ABBYY FineReader stanie się jeszcze bardziej użyteczny.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.