Praca ze stronami

W Edytorze PDF można usuwać i dodawać strony w dokumentach PDF, zmienić kolejność stron oraz wstawiać puste strony.

Dodawanie stron z pliku...

Dodawanie zeskanowanych stron...

Wstawianie pustych stron...

Zmienianie kolejności stron...

Zastępowanie stron...

Obracanie stron...

Obcinanie stron...

Usuwanie stron...

Tworzenie dokumentu PDF z wybranych stron...

Opcje przetwarzania obrazu

Edytor PDF zawiera liczne opcje przetwarzania obrazu, za pomocą których można poprawić jakość grafik i rozpoznawania OCR.

Opcje przetwarzania obrazu można zdefiniować przy skanowaniu dokumentów papierowych oraz przy tworzeniu dokumentów PDF z plików obrazów.

 • Jakość obrazu O jakości obrazów i rozmiarze plików decyduje wartość wybrana z listy rozwijanej w grupie opcji Jakość obrazu:
  • Najlepsza jakość
   Wybierz tę opcję, aby zachować jakość obrazów strony. Zostanie zachowana rozdzielczość obrazu źródłowego.
  • Zbalansowany
   Wybierz tę opcję, aby zmniejszyć rozmiar pliku PDF i jednocześnie utrzymać względnie wysoką jakość grafik strony.
  • Kompaktowy rozmiar
   Wybierz tę opcję, aby otrzymać plik PDF o niewielkim rozmiarze. Wybór tej opcji może mieć niekorzystny wpływ na jakość grafik na stronie.
  • Niestandardowe...
   Wybierz tę opcję, aby zdefiniować własne ustawienia zapisu grafik strony. W otwartym oknie dialogowym zdefiniuj opcje zapisu i kliknij przycisk OK.
 • Rozpoznaj tekst na obrazach Wybierz tę opcję, aby dodać warstwę tekstową do dokumentu.

Otrzymasz przeszukiwalny dokument PDF, który wyglądem prawie nie będzie odbiegał od oryginału.

 • Zastosuj kompresję MRC (określ języki rozpoznawania poniżej) Wybierz tę opcję, aby rozpoznane strony poddać kompresji algorytmem MRC. Kompresja MRC zmniejsza rozmiar plików wynikowych, zachowując wizualną jakość obrazów na stronie.
 • Użyj technologii ABBYY PreciseScan, aby wygładzić znaki na obrazie Wybierz tę opcję, jeżeli chcesz użyć technologii ABBYY PreciseScan. Technologia ABBYY PreciseScan wygładza znaki w dokumencie, dzięki czemu nie ulegają pikselacji przy powiększaniu.
 • Języki OCR Upewnij się, że wybrano odpowiednie języki OCR. Zobacz również: Właściwości dokumentu, które należy uwzględnić przed rozpoczęciem rozpoznawania OCR.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.