Źródła dokumentów

Po uruchomieniu Edytora OCR należy otworzyć plik obrazu lub dokument PDF. W tym rozdziale zawarto instrukcje dotyczące sposobów uzyskiwania obrazów i dokumentów PDF do przetworzenia w Edytorze OCR.

Spis treści rozdziału

Jakość rozpoznawania OCR zależy od jakości obrazu oraz dokumentów PDF otwartych w programie ABBYY FineReader. Informacje dotyczące skanowania i fotografowania dokumentów oraz usuwania typowych usterek ze skanów i fotografii znajdują się w punkcie Opcje przetwarzania obrazu i Ręczna edycja obrazów.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.