Rysowanie kształtów

W Edytorze PDF można dodawać komentarze do obiektów o różnych kształtach i rozmiarach, np. planów albo nieregularnych fragmentów tekstu. Przed dodaniem komentarza obiekt, którego ma on dotyczyć można obrysować.

 1. Na pasku narzędzi Narzędzia PDF kliknij .
 2. Wybierz narzędzie do rysowania na pasku narzędzi pokazanym poniżej.
  • Atrament
   Rysuje linię, gdy jest naciśnięty lewy przycisk myszy. Umożliwia narysowanie dowolnego kształtu.
  • Linia
   Rysuje prostą linię. Aby narysować pionową, poziomą lub ukośną (pod kątem 45°) linię, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift.
  • Strzałka
   Rysuje strzałkę. Aby narysować pionową, poziomą lub ukośną (pod kątem 45°) linię, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift.
  • Prostokąt
   Rysuje prostokąt. Aby narysować kwadrat, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift.
  • Owalny
   Rysuje owal. Aby narysować okrąg, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift.
  • Wielokąt
   Rysuje wielokąt. Kliknij w miejscu, w którym ma znaleźć się pierwszy wierzchołek wielokąta. Aby zakończyć wielokąt, kliknij pierwszy wierzchołek.
  • Chmura
   Rysuje chmurę. Kliknij w miejscu, w którym chcesz umieścić pierwszy wierzchołek chmury. Aby zakończyć chmurę, kliknij pierwszy wierzchołek.
  • Linia łamana
   Rysuje nieregularną linię. Kliknij stronę, aby zacząć rysowanie, kliknij ponownie, aby narysować kolejny segment i kliknij dwukrotnie w miejscu zakończenia nieregularnej linii.
 3. Jeśli chcesz dodać komentarz po zakończeniu rysowania kształtu, kliknij go dwa razy.
  Jeśli korzystasz z narzędzia Atrament, musisz wyłączyć narzędzia do rysowania, aby napisać komentarz.

  Aby narysować zestaw kształtów przy użyciu narzędzia Atrament i dodać komentarz do całego zestawu:
  • Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift i narysuj figurę. Przycisk myszy możesz puścić, ale klawisz Shift puść dopiero po zakończeniu rysowania.
  • Wyłącz narzędzia do rysowania, kliknij dwa razy jeden z kształtów w zestawie i wpisz swój komentarz.
 4. Narzędzia do rysowania mają kilka ustawień, które można zmieniać.

  Aby zmienić te opcje:
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt narysowany na stronie i użyj poleceń z menu skrótów.
  • Definiowanie ustawień na pasku narzędzi Narzędzia PDF przed narysowaniem kształtu.

Po więcej informacji na temat używania i edytowania komentarzy patrz: Współpraca przy dokumentach PDF.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.