Ustawienia DOC(X)/RTF/ODT

Dostępne są następujące ustawienia:

Układ dokumentu

Wybierz parametry w zależności od planowanego wykorzystania dokumentu wynikowego.

 1. Dokładna kopia
  Zachowuje formatowanie dokumentu oryginalnego. Ta opcja jest zalecana w przypadku dokumentów o skomplikowanych układach, takich jak broszury reklamowe. Wybór tej opcji spowoduje jednak pewne ograniczenia w zakresie wprowadzania zmian w tekście i formatowaniu dokumentu wyjściowego.
 2. Kopia do edycji
  Tworzy dokument, którego formatowanie może nieznacznie odbiegać od oryginału. Dokumenty wykonane w tym trybie są łatwe w edycji.
 3. Tekst sformatowany
  Zachowuje akapity, ale nie zachowuje dokładnie położenia obiektów i odstępów między wierszami. Utworzony tekst będzie wyrównany do lewej. Teksty pisane od prawej zostaną wyrównane do prawej.
  Teksty pionowe zostaną zamienione w poziome.
 4. Zwykły tekst
  Odrzuca większość formatowania. Zachowuje tylko style czcionki, jeśli opcja Zachowaj pogrubienia, kursywę i podkreślenia w zwykłym tekście jest włączona.

Domyślny format papieru

Z listy rozwijanej Domyślny format papieru można wybrać format papieru, który zostanie użyty przy zapisywaniu dokumentu w formacie RTF, DOC, DOCX lub ODT.

Ustawienia grafiki

Dokumenty zawierające wiele obrazów mogą być bardzo duże. Jakość obrazów i związany z nią rozmiar pliku można dostosować za pomocą opcji znajdujących się na liście rozwijanej Ustawienia obrazu. Zachowaj obrazki.

Wskazówka. Aby zmienić parametry zapisywania obrazu, kliknij Niestandardowe.... Zdefiniuj wybrane ustawienia w oknie dialogowym Ustawienia użytkownika i kliknij OK.

Ustawienia tekstu

 • Zachowaj oryginalne numery stron, nagłówki i stopki
  Zachowuje nagłówki, stopki i numery stron w tekście wynikowym.
 • Zachowaj odstępy między liniami i myślniki
  Zachowuje oryginalny porządek linii tekstu w tekście wynikowym. 
 • Zachowaj podziały stron
  Zachowuje oryginalne uporządkowanie stron.
 • Zachowaj numery linii
  Zachowuje oryginalne numerowanie wierszy (jeśli miał je dokument oryginalny). Numery wierszy zostaną zapisane w osobnym polu, które pozostanie niezmienione podczas edycji tekstu.
  Funkcja ta jest dostępna tylko, gdy opcja Kopia do edycji jest wybrana na liście Układ dokumentu Wyślij.
 • Zachowaj tekst i kolory tła
  Zaznacz tę opcję, aby zachować kolor czcionki i tła.
 • Zachowaj pogrubienia, kursywę i podkreślenia w zwykłym tekście
  Zachowuje style czcionki, gdy opcja Zwykły tekst jest wybrana na liście Układ dokumentu Wyślij.

Jeśli wykrywanie nagłówków, stopek, spisów treści, list numerowanych i przypisów zostanie wyłączone na zakładce OCR okna dialogowego Opcje (aby otworzyć to okno, kliknij opcję Opcje... w menu Narzędzia), elementy te zostaną zapisane jako tekst treści.

Znaki niepewne

Włącz opcję Zaznacz niepewne znaki, jeśli zamierzasz edytować dokument w programie Microsoft Word zamiast w oknie Tekst Edytora OCR programu ABBYY FineReader. Włączenie tej opcji powoduje wyróżnienie wszystkich znaków niepewnych w dokumencie programu Microsoft Word.

Wskazówka. Kolor oznaczania niepewnych znaków możesz zmienić na karcie Obszary i tekst w oknie dialogowym Opcje (aby otworzyć to okno, kliknij opcję Opcje... w menu Narzędzia).

Zachowaj metadane dokumentu, takie jak autorzy i słowa kluczowe

Zachowuje metadane przy zapisywaniu dokumentu. Ta opcja jest włączona domyślnie.

Aby zmienić metadane dokumentu, kliknij przycisk Edytuj metadane..., wprowadź zmiany i kliknij OK.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.