Ustawienia formatu CSV

Dostępne są następujące ustawienia:

Ustawienia tekstu

  • Ignoruj tekst poza tabelami
    Zapisuje tylko tabele i ignoruje wszystko inne.
  • Wstaw znak łamania strony (#12) jako separator strony
    Zapisuje oryginalny porządek stron.

Ogranicznik

Określa znak do oddzielania kolumn danych w wynikowym dokumencie CSV.

Kodowanie

Program ABBYY FineReader automatycznie wykrywa stronę kodową. Aby zmienić stronę kodową, wybierz odpowiednią stronę kodową z listy rozwijanej w Kodowanie.

Zachowaj metadane dokumentu, takie jak autorzy i słowa kluczowe

Zachowuje metadane przy zapisywaniu dokumentu. Ta opcja jest włączona domyślnie.

Aby zmienić metadane dokumentu, kliknij przycisk Edytuj metadane..., wprowadź zmiany i kliknij OK.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.