Tworzenie dokumentów PDF z wybranych stron

W Edytorze PDF można tworzyć dokumenty PDF z wybranych stron.

  1. W okienku Strony wybierz strony, z których chcesz utworzyć dokument PDF.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy te strony i kliknij Utwórz dokument PDF z wybranych stron w menu skrótów.
  3. Utworzony dokument zostanie otwarty w nowym oknie Edytora PDF.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.