Poprawianie wyników porównywania

ABBYY Porównaj dokumenty zawiera kilka dodatkowych opcji umożliwiających dokładniejsze porównywanie dokumentów. Aby skonfigurować te opcje, wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • Kliknij zakładkę PORÓWNAJ w okienku po prawej stronie.
 • Kliknij Porównaj > Zaawansowane.

PORÓWNAJ kartę

Na tej zakładce można zdefiniować następujące ustawienia:

 • Znajdź różnicę w znakach interpunkcyjnych
  Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że program będzie wykrywał różnice w interpunkcji oraz zastosowaniu łączników i myślników.
 • Znajdź różnice jednoliterowe
  Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że program będzie wykrywał różnice w pisowni.

Opcje zaawansowane

Dostępne są następujące opcje zaawansowane:

 • Tryb rozpoznawania dokumentów PDF
  Wybór odpowiedniego trybu rozpoznawania ma kluczowe znaczenie dla dokładnego porównywania dokumentów PDF.
  ABBYY Porównaj dokumenty oferuje trzy tryby rozpoznawania dokumentów PDF:
  • Użyj tylko tekstu z PDF
   Jest to domyślny tryb dla dokumentów PDF z warstwą tekstową. ABBYY Porównaj dokumenty do porównywania będzie używać warstwy tekstowej.
  • Automatycznie wybieraj między OCR a tekstem z PDF
   W trybie tym program ABBYY Porównaj dokumenty sprawdza jakość oryginalnej warstwy tekstowej. Jeżeli stwierdzi, że oryginalna warstwa tekstowa jest wystarczająco dobrej jakości, to jej użyje. W przeciwnym przypadku przeprowadzi rozpoznawanie dokumentu i użyje własnej warstwy tekstowej.
  • Użyj OCR
   W trybie tym program wydobywa tekst z dokumentów za pomocą technologii optycznego rozpoznawania znaków.
   Porównywanie dokumentów trwa dłużej, ale wyniki są bardziej wiarygodne.

   Opcje te są przeznaczone dla dokumentów PDF zawierających warstwę tekstową i obrazy. Dokumenty takie najczęściej powstają w wyniku konwersji edytowalnych dokumentów na format PDF. Inne rodzaje dokumentów PDF, takie jak przeszukiwalne albo zawierające tylko obrazy, nie wymagają ustawiania dodatkowych opcji OCR i zawsze są przetwarzane w trybie Użyj OCR.
 • Automatycznie znajduj nagłówki i stopki
  Wyłącz tę funkcję, jeśli dokument nie zawiera nagłówków ani stopek.
 • Resetuj zaawansowane opcje
  Skorzystaj z tego polecenia, by przywrócić ustawienia domyślne.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.