Ustawianie właściwości obszaru

Przy wykonywaniu automatycznej analizy dokumentu program ABBYY FineReader wykrywa na stronach dokumentu różne typy obszarów (takie jak tabele, obrazy, tekst i kody kreskowe). Program dokonuje także analizy struktury dokumentu i rozpoznaje tytuł oraz inne elementy układu, takie jak nagłówki i stopki, obrazy, podpisy wykresów itp.

Błędnie określone właściwości niektórych obszarów typu Tekst i Tabela mogą być zmienione ręcznie.

  1. Zaznacz obszar w oknie Obraz lub Powiększenie, po czym dostosuj jego właściwości w panelu Właściwości obszaru okna Obraz.

W panelu Właściwości obszaru można ustawić następujące właściwości:

Uwaga:

  • jeżeli okno Obraz nie jest dostatecznie szerokie, by pomieścić cały panel właściwości, do nawigacji w lewo i w prawo po tym panelu można użyć przycisków /.
  • Niektóre właściwości tekstu mogą być zmieniane przy użyciu menu skrótów, dostępnego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy obszaru Tekst.
  1. Po dokonaniu niezbędnych zmian ponownie uruchom proces OCR.

Zobacz również: „Jeśli obszary zostały wykryte nieprawidłowo”.

14.01.2020 17:26:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.