Какво е новото в ABBYY FineReader PDF 15

Редактиране на PDF документи

 • Редактиране на текст в параграфи
  Редактирането на текст в PDF документи от всякакъв тип, включително сканираните, сега може да се извърши в рамките на цял параграф (блок) от текст, който автоматично преминава от ред на ред при добавяне или изтриване на текст, като Ви предоставя свобода на редактиране и удобство, подобни на текстовите процесори, като Microsoft Word.
 • Промяна на форматирането на текст
  Можете също да промените форматирането на текста (типа, размера, начертанието на шрифта, цвета, междуредието, подравняването на текста и посоката) за целия параграф или само за избрания фрагмент от него.
 • Редактиране на оформлението на страница
  Можете дори да промените оформлението на всяка страница в PDF документ. Можете да добавяте или изтривате параграфи (блокове от текст), да променяте позицията на параграфите и да ги правите по-широки, по-тесни, по-високи или по-ниски, за да ги подредите на страницата и да подравните всичко добре. Текстът ще се прехвърля автоматично, за да съответства на промените в оформлението, които правите.
 • Редактиране на клетки от таблица
  Всяка клетка в таблицата може да бъде редактирана индивидуално, като отделен параграф, без това да повлиява на съдържанието в другите клетки на същия ред.

Предварителен преглед на PDF документи

 • По-бърз визуализатор
  Визуализаторът за PDF на FineReader е вече 1,5 пъти по-бърз. Отварянето на всички видове PDF документи сега е толкова гъвкаво, колкото бихте очаквали.

Creating PDFs

 • Creating interactive PDF forms
  Create your own fillable PDF forms from a blank document or by adding fields to an existing PDF. Choose from fillable fields, drop-down lists, multiple-choice questions, action buttons, and more. Edit and rearrange the forms as needed.

Конвертиране на PDF документи

 • Откриване на качеството на текстовия слой
  Добавено е интелигентно откриване на качеството на текстовите слоеве при работа с цифрови PDF файлове. Ако текстов слой в дадена страница е идентифициран като проблематичен (повреден, имащ проблеми с кодирането и т.н.), FineReader прилага OCR за конвертиране на такава страница, вместо да извлича текстов слой. Така получавате най-точни резултати при конвертиране на цифрови PDF файлове в редактируеми формати.
 • Откриване на текст в полета и анотации
  Специален механизъм за извличане на текст от полета на интерактивен PDF формуляр и анотации от типа „Текстово поле“ (известно още като „Пишеща машина“) му позволява да се запази точно и надеждно при конвертиране на такива PDF файлове в редактируеми формати.
 • Подобрено запазване на оформлението
  Подобрена е и реконструкцията на параграфите при конвертиране на цифрови PDF документи в редактируеми формати.

Сравняване на документи

 • Експортиране в режим на проследяване на промените
  При сравняването на документи резултатите от сравненията вече могат да експортират в документ на Microsoft Word, като разликите се показват в режим на проследяване на промените, който обикновено се използва в организации, и по-специално в правната индустрия.
 • Още по-прецизно сравняване
  Благодарение на подобренията в конвертирането на цифрови PDF документи сравнението на такива документи с всеки друг тип поддържани формати се извършва още по-точно, отколкото преди.
 • Нов език за сравняване
  Сега е възможно сравняване на документи на арменски език, така че вече се поддържат общо 38 езика в режим на сравнение.

Подобрено разпознаване на документи

Благодарение на най-новата версия на технологията на ABBYY за разпознаване FineReader 15 осигурява по-прецизно конвертиране на документи за японски и корейски езици, подобрено запазване на структурата на таблицата при записване в Excel за поддържани езици за писане отдясно наляво, по-добро автоматично маркиране при съхраняване в маркирани PDF файлове (включително PDF/UA).  

Подобрения за организациите

 • Лиценз за отдалечен потребител
  Лицензът за отдалечен потребител позволява използването на FineReader с решения за десктоп и виртуализация на приложения, като Microsoft Remote Desktop Services (RDS), Citrix XenApp и Citrix Virtual Apps and Desktops, базирани на потребителски достъп. За подробна информация вижте ръководството на администратора на FineReader.
 • Подобрена персонализация на продукта с обект с групови правила
  Списъкът на възможностите за персонализиране на FineReader за конкретни потребители/работни станции с помощта на GPO (обекти с групови правила) бе разширен със следните опции:
  • Определяне на максималния брой процесори на работната станция, използвани от FineReader
  • Задаване на време на изчакване при неактивност на потребителя за принудително освобождаване на лиценза за работни станции, които използват конкурентни лицензи
  • Налични са шаблони .admx + .adml

Искаме да изразим искрените си благодарности на всички потребители, които дадоха своя принос с отзивите си и помогнаха за подобряването на програмата, с което направихме нейните възможности по-широки и по-полезни за Вас.

04.03.2022 7:12:53

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.