Маркиране на текст

Редакторът за PDF Ви позволява да укажете какви промени трябва да бъдат направени в документа. Всички редакторски знаци, които добавите, няма да променят самия текст, но ще покажат какви промени трябва да бъдат направени и къде.

Анотациите, свързани с редактиране на текст, са налични само за документи с текстов слой или документи, които са били разпознати от процеса за разпознаване във фонов режим.

ABBYY FineReader включва следните инструменти за маркиране:

Маркиране
Подчертаване
Зачеркване
Добавяне на бележка при вмъкване на текст

Можете да добавите комантар към всеки тип анотация, като щракнете двукратно върху нея. За повече информация за коментарите вижте Съвместна работа с PDF документи.

За да маркирате, подчертаете или зачеркнете текстов фрагмент:

  • Изберете инструмент за маркиране от главната лента с инструменти и после изберете желания текстов фрагмент, или
  • Изберете желания текстов фрагмент и после изберете инструмент за маркиране от главната лента с инструменти.

За да укажете точка на вмъкване:

  • Щракнете върху в Инструменти на PDF и щракнете върху мястото, където мислите, че трябва да бъде вмъкнат текстът.

За да промените цвета на анотация:

  • Щракнете с десен бутон върху анотацията и изберете желания цвят от контекстното меню или
  • Щракнете върху инструмент за маркиране в главната лента с инструменти и после щракнете върху едно от цветните полета в лентата с инструменти, която се появява над документа.

Можете да използвате функцията за търсене, за да маркирате конкретни текстови фрагменти, без да се налага да прочетете целия документ, за да ги намерите.

  1. Отворете Търсене.
  2. Въведете думата или фразата, които искате да намерите.
  3. В Търсене изберете резултатите от търсенето, които искате да маркирате, и щракнете върху желания инструмент за маркиране. Ако искате да изберете различен цвят, щракнете върху стрелката до инструмента за маркиране вместо върху самия инструмент и после щракнете върху избрания цвят в цветовата палитра, която се появява.

По подразбиране инструментите за маркиране в панела Търсене използват същите цветове като инструментите за маркиране в лентата с инструменти Инструменти на PDF.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.