Ако не са открити таблици и изображения

Ако не е открита таблица

Областите с таблица маркират таблици или части от текст, подредени в таблична форма. Ако програмата не може да открие таблицата автоматично, използвайте инструмента Таблица, за да очертаете ръчно таблична област около таблицата.

 1. Изберете инструмента от лентата с инструменти в горната част на прозорец Изображение и използвайте мишката, за да очертаете правоъгълник около таблицата.
 2. Щракнете с десен бутон върху таблицата и после щракнете върху Анализирай структура на таблица в контекстното меню или щракнете върху бутона в лентата с инструменти, която се появява в областта Таблица.
 3. Използвайте лентата с инструменти, която се появява, контекстното меню в областта с таблица или командите в менюто Зона, за да редактирате резултатите.
 4. Стартирайте отново процеса на разпознаване.

Можете да промените типа на област, която вече е била разпозната. За да промените типа на област на Таблица, щракнете с десен бутон върху областта, после щракнете върху Промени типа на областта > Таблица от контекстното меню.

Ако ABBYY FineReader не успее да определи правилно редовете и колоните в таблица автоматично, можете да коригирате оформлението ръчно и да стартирате процеса на разпознаване повторно.

 • Използвайте командите в менюто Зона или командите в контекстното меню в област с таблица, за:
  • Анализирай структура на таблица (автоматично анализира структурата на таблицата и Ви спестява усилието да чертаете ръчно вертикални и хоризонтални разделители);
  • Раздели клетки, Обедини клетки и Обедини редове (позволява Ви да коригирате неправилно идентифицирани редове или колони)
 • Използвайте изскачащата лента с инструменти за избраната таблица, за да: добавите хоризонтален или вертикален разделител, изтриете разделители в таблица, анализирате структурата на таблица, разделите клетки в таблица или обедините клетки или редове (щракнете в областта Таблица и изберете подходящия инструмент от изскачащата лента с инструменти:

.

Съвет. Щракнете върху инструмента в изскачащата лента с инструменти, за да изберете обекти.

Забележка:

 1. Командата за разделяне на клетки може да се приложи само върху клетки от таблицата, които са били обединени преди това.
 2. За да обедините или разделите клетки или редове, изберете ги в изображението и след това изберете подходящия инструмент или команда от менюто.
 3. Ако таблицата съдържа клетки с вертикален текст, може да се наложи да промените свойствата на текста преди това.
 4. Ако клетките в таблицата съдържат само изображение, изберете опцията Третирайте избраните клетки като изображение в панел Свойства на областта (щракнете с десен бутон върху областта, после върху Свойства в контекстното меню).

Ако клетката съдържа комбинация от изображение и текст, изберете изображението, за да го превърнете в отделна област вътре в клетката.

Вижте също: :

Ако не е открито изображение

Областите с изображение маркират изображенията, които се съдържат в документа Ви. Можете също да използвате областите с изображение, ако не желаете текстов фрагмент да бъде разпознаван. Ако програмата не може автоматично да открие изображение, използвайте инструмента Изображение, за да очертаете ръчно област с изображение около изображението.

 1. От лентата с инструменти в горната част на прозорец Изображение изберете инструмента и използвайте мишката, за да очертаете правоъгълник около изображението си.
 2. Стартирайте отново процеса на разпознаване.

Ако във Вашия документ има текст, отпечатан върху изображение, очертайте област с фоново изображение около изображението.

 1. В прозореца Изображение изберете инструмента от лентата с инструменти и очертайте рамка около изображението.
 2. Стартирайте процеса на разпознаване.

Можете да промените съществуваща област на Изображение или Фоново изображение. Щракнете с десен бутон върху областта и после върху Промени типа на областта > Изображение или Промени типа на областта > Фоново изображение.

За повече информация относно типовете области и редактирането им вижте Ако области не са открити правилно.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.