Бързо конвертиране

Можете да използвате вградените задачи в раздела Отваряне на екрана Нова задача, за да конвертирате PDF файлове или изображения или да създадете нов PDF от файлове в различни формати.

Конвертиране на един или повече файлове

 1. Щракнете върху раздела Отваряне, след което щракнете върху желана задача:  
  • Конвертиране в PDF създаване на PDF файлове от *.docx, *.html, *.jpeg и други файлове. Можете също да използвате задачата, за да комбинирате няколко файла в един PDF документ.
  • Конвертиране в Microsoft® Word създава документи на Word от PDF и графични файлове. Можете да използвате тази задача и за комбиниране на няколко файла в един документ на Microsoft Word.
  • Конвертиране в Microsoft Excel® създава електронни таблици на Excel от PDF и графични файлове. Можете да използвате тази задача и за да комбинирате няколко файла в един документ на Excel.
  • Конвертиране в други формати конвертира PDF и графични файлове в популярни формати, включително *.odt, *.pptx, *.epub, *.html и много други.
 2. В отворилия се диалогов прозорец изберете един или повече файлове за конвертиране.  
 3. Задайте настройките за конвертиране.
  Тези настройки определят външния вид и свойствата на изходния документ.
 4. Добавете или премахнете файлове, ако е необходимо.
 5. Щракнете върху бутона Конвертиране в <format> .
 6. Задайте целева папка за изходния файл.
  Когато задачата е изпълнена, полученият документ ще бъде поставен в зададената от Вас папка.

Комбиниране на файлове

 1. Щракнете върху раздела Отваряне, след което щракнете върху желана задача.
 2. В отворилия се диалогов прозорец изберете файловете, които искате да конвертирате.
 3. Задайте настройките за конвертиране.
 4. Добавете или премахнете файлове, ако е необходимо.
 5. Подредете файловете в желания ред и изберете опцията Комбиниране на всички файлове в един документ.
 6. Щракнете върху бутона Конвертиране в <format>.
 7. Задайте име и целева папка за изходния файл.

Когато задачата е изпълнена, полученият документ ще бъде поставен в зададената от Вас папка.

Използвайте разширено конвертиране за големи документи със сложно оформление.

Вижте също: :

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.