Създаване на електронни таблици в Microsoft Excel

В прозореца Нова задача можете да създавате документи в Microsoft Excel от PDF файлове и изображения, както и от файлове в някои от поддържаните формати. Можете също така да конвертирате и комбинирате няколко файла в един Excel документ.

Конвертиране на един или повече файлове

 1. Щракнете върху раздела Отваряне, след което върху Конвертиране въвMicrosoft Excel.
 2. В отворилия се диалогов прозорец изберете един или повече файлове за конвертиране.
 3. Задайте настройките за конвертиране. Тези настройки определят външния вид и свойствата на изходния документ.
  1. Запазване на форматирането.
   Изберете подходящите настройки в зависимост от това как планирате да използвате изходния документ.
   • Форматиран текст
    Типовете и размерите на шрифта, както и форматирането на параграфите ще бъдат запазени.
   • Обикновен текст
    Само параграфите ще бъдат запазени. Навсякъде ще се използва един шрифт.
  2. Езици за OCR Изберете езиците на документа. Вижте също: Езици за разпознаване.
  3. Запази изображения (само XLSX) Изберете тази опция, ако искате да запазите изображенията в изходния документ.
  4. Създаване на отделен работен лист за всяка страница (само за XLSX) Изберете тази опция, ако искате да създадете отделна електронна таблица в Microsoft Excel от всяка страница на оригиналните документи.
  5. Повече опции... Отваря секцията XLS(X) на диалоговия прозорец Настройки на формат.
 4. Добавете или премахнете файлове, ако е необходимо.
 5. Щракнете върху бутона Конвертиране в Excel.
 6. Задайте целева папка за изходния файл.
  Когато задачата е завършена, полученият Microsoft Excel файл ще бъде поставен в зададената от Вас папка.

Комбиниране на файлове

 1. Щракнете върху Отваряне, след което върху Конвертиране въвMicrosoft Excel.
 2. В отворилия се диалогов прозорец изберете файловете, които искате да конвертирате.
 3. Задайте настройките за конвертиране.
 4. Добавете или премахнете файлове, ако е необходимо.
 5. Подредете файловете в желания ред и изберете опцията Комбиниране на всички файлове в един документ.
 6. Щракнете върху бутона Конвертиране в Excel.
 7. Задайте име и целева папка за изходния файл.
  Когато задачата е завършена, полученият Microsoft Excel документ ще бъде поставен в зададената от Вас папка.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.