Пароли и достъп

Когато създавате PDF документ, можете да зададете парола за защита от неупълномощен достъп, редактиране и печат. PDF документът може да бъде защитен с парола за отваряне на документ и/или с парола за достъп.

Ако PDF документът е защитен от неупълномощен достъп, той може да бъде отворен само след въвеждане на паролата за отваряне на документ, която е зададена от автора на документа. Ако документът е защитен от неупълномощено редактиране и печат, тези действия ще бъдат възможни само след въвеждане на паролата за достъп, зададена от автора. Паролата за достъп може да се използва и за отваряне на защитен PDF документ.

Следвайте инструкциите по-долу за защита на документ с парола.

 1. Щракнете върху в раздела Инструменти на PDF или щракнете върху Инструменти >Настройки за сигурност.
  Разделът Настройки за сигурност.
 2. Ако искате да защитите документа от неупълномощено отваряне, изберете опцията Ограничен достъп с парола за отваряне на документ.
 3. Въведете парола за отваряне на документ и я потвърдете.
  Можете да забраните опцията Скриване на символите. В този случай въведените от Вас символи ще се покажат на екрана и няма да се налага да въвеждате паролата отново.
 4. Ако искате да предотвратите неупълномощен печат, редактиране или копиране на Вашия документ, изберете опцията Ограничаване на отпечатването и редактирането с парола за достъп.
 5. Въведете парола за достъп и я потвърдете.
  Паролата за отваряне на документ и паролата за достъп трябва да са различни.
 6. От падащия списък Отпечатване изберете резолюция за печат за Вашия документ.
 7. От падащия списък Редактиране изберете разрешените операции за редактиране.
 8. Ако искате да разрешите на потребителите да копират и да редактират съдържанието на Вашия документ, изберете съответните опции.
 9. Изберете ниво на криптиране и компоненти за криптиране.
 10. Щракнете върху OK.

Ще трябва отново да потвърдите паролата. Можете да запишете промените в отворения документ или да създадете нов.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.