Ако сложната структура на хартиен документ не е възпроизведена

Преди да стартирате процеса на разпознаване на документ, ABBYY FineReader извършва анализ на логическата структура на документа и определя областите, съдържащи текст, изображения, таблици и баркодове. Програмата разчита на този анализ, за да определи областите и реда, в който те се разпознават. Тази информация помага при пресъздаването на форматирането на оригиналния документ.

По подразбиране ABBYY FineReader ще анализира документите автоматично. Но в случай че форматирането е много сложно, някои области може да бъдат неправилно определени и може да решите да ги коригирате ръчно.

За коригиране на области използвайте следните инструменти и команди:

  • Инструменти за ръчно коригиране на област в лентата с инструменти в прозорец Изображение.
  • Команди в контекстно меню, налични при щракване с десен бутон върху избраната област в прозорец Изображение или прозорец Мащабиране.
  • Команди в меню Зона.

След като направите желаните корекции, рестартирайте процеса на разпознаване.

Вижте също Ако области не са открити правилно.

Настройките за разпознаване, свойствата на областта и настройките за запис също оказват влияние върху това, колко добре ще бъде възпроизведено оформлението на оригиналния документ. Вижте също: Опции за разпознаване, Настройка на свойства на област, Запис на резултати от разпознаване.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.