Фотографиране на документи

Сканирането не е единственият начин да получите изображение на документите си. Можете да снимате документи с фотоапарат или мобилен телефон, да отворите снимките в ABBYY FineReader 14 и да ги разпознаете.

Когато правите снимки на документи, трябва да вземете предвид няколко фактора, за да направите снимката по-подходяща за разпознаване. Тези фактори са описани подробно в следващите раздели:

Изисквания към фотоапарата

Вашият фотоапарат трябва да отговаря на следните изисквания, за да получите изображения на документи, които могат надеждно да бъдат разпознати.

Препоръчителни характеристики на фотоапарата

 • Резолюция: Светлочувствителна матрица: 5 милиона пиксела за страници формат A4. По-малки матрици може да са достатъчни за снимки на по-малки документи, например визитни картички.
 • Функция за изключване на светкавицата
 • Ръчно регулиране на блендата, т.е. наличие на Av или изцяло ръчен режим
 • Ръчно фокусиране
 • Система за стабилизация на изображението или възможност за използване на статив.
 • Оптично увеличение

Минимални изисквания

 • Светлочувствителна матрица: 2 милиона пиксела за страници формат A4.
 • Променливо фокусно разстояние.

За подробна информация относно фотоапарата, моля вижте доставената с него документация.

Осветление

Осветлението е много важно за качеството на получената снимка.

Най-добри резултати може да се постигнат с ярка и равномерно разпределена светлина, за предпочитане дневна. В ярък слънчев ден можете да увеличите стойността на блендата, за да получите по-отчетливо изображение.

Използване на светкавица и допълнителни източници на светлина

 • Когато използвате изкуствена светлина, използвайте два източника на осветление, разположени така, че да се избегнат сенки или отблясъци.
 • Ако няма достатъчно светлина, изключете светкавицата, за да предотвратите отчетливи осветени участъци и сенки. Когато използвате светкавица при лошо осветление, снимайте от разстояние приблизително 50 см.

Съветваме Ви да не използвате светкавица, когато фотографирате документи, отпечатани на гланцирана хартия. Сравнете изображение с отблясък и изображение с добро качество:  

Ако изображението е твърде тъмно

 • Задайте по-ниска стойност на блендата, за да я отворите.
 • Задайте по-висока ISO стойност.
 • Използвайте ръчно фокусиране, защото автоматичният фокус може да доведе до грешка при лошо осветление.

Сравнете изображение, което е твърде тъмно, и изображение с добро качество:

Фотографиране

За да получите добро качество на снимки на документи, разположете фотоапарата правилно и следвайте тези прости препоръки.

 • Когато е възможно, използвайте статив.
 • Обективът трябва да е разположен успоредно на страницата. Разстоянието между фотоапарата и документа трябва да е избрано така, че цялата страница да попада в кадър, когато увеличите. В повечето случаи това разстояние ще бъде между 50 и 60 см.
 • Изравнете хартиения документ или страниците на книга (особено при дебели книги). Редовете на текста не трябва да бъдат изкривени на повече от 20 градуса, в противен случай текстът може да не се конвертира правилно.
 • За да получите по-отчетливи изображения, фокусирайте в центъра на изображението.

 • Активирайте системата за стабилизация на изображението, защото по-дългата експозиция и лошото осветление може да доведат до неясно очертание.
 • Използвайте функцията за автоматично освобождаване на затвора. Това ще попречи на движението на фотоапарата при натискане на бутона за освобождаване на затвора. Използването на автоматично освобождаване на затвора се препоръчва дори ако използвате статив.

Как да подобрите изображение, ако:

 • Изображението е твърде тъмно или контрастът му е твърде нисък.
  Решение: Опитайте да използвате по-ярко осветление. Ако това не е възможно, опитайте да настроите по-ниска стойност на блендата.
 • Изображението не е достатъчно отчетливо.
  Решение: Автоматичното фокусиране може да не работи правилно при лошо осветление или при снимки от близко разстояние. Опитайте да използвате по-ярко осветление. Използвайте статив и таймер, за да избегнете движението на фотоапарата при снимане.

Ако изображението е само леко размазано, инструментът Корекция на снимка в редактора на изображения на редактора за OCR може да помогне за по-добри резултати. Вижте също: Ако изображението на документа Ви има дефекти и точността на разпознаване е ниска.

 • Част от изображението не е достатъчно отчетлива.
  Решение: Опитайте да зададете по-висока стойност на блендата. Снимайте от по-голямо разстояние при максимално оптично увеличение. Фокусирайте в точка между центъра и ръба на изображението.
 • Светкавицата предизвиква отблясък.
  Решение: Изключете светкавицата или опитайте да използвате други източници на светлина и увеличете разстоянието между фотоапарата и документа.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.