Използване на стилове

При разпознаване на текст ABBYY FineReader открива стиловете и форматирането, използвани в оригиналния документ. Тези стилове и форматиране се възпроизвеждат в изходния документ. Можете да прегледате и редактирате стиловете в документа и да създадете нови стилове за форматиране на разпознатия текст в прозореца Текст.

За да приложите стил към фрагмент от текст:

  1. Изберете желания фрагмент от текста в прозореца Текст.
  2. Изберете Свойства от контекстното меню.
  3. Изберете желания стил от списъка Стил в панела Свойства на текста.

Когато записвате разпознати текстове във формати DOCX, ODT или RTF, всички съществуващи стилове могат да се запазят. Вижте също: "Запис на документи, които могат да се редактират."

Промяна, създаване и обединяване на стилове:

  1. От менюто Инструменти изберете Редактор на стил....
  2. В диалоговия прозорец Редактор на стил изберете желания стил и променете името, шрифта, размера на шрифта, разстоянието между символите и мащаба.
  3. За да създадете нов стил, щракнете върху Нов. Новосъздаденият стил се добавя към списъка на съществуващите стилове, където можете да го променяте.
  4. За да обедините няколко стила в един, изберете стиловете, които ще обединявате, и щракнете върху Обедини.... В диалоговия прозорец Обединяване на стилове задайте стила, в който желаете да обедините избраните стилове.
  5. Щракнете върху OK, за да запишете промените.

Можете да се придвижвате между фрагментите от текста, отпечатани с идентични стилове. От Редактор на стил изберете желания стил и щракнете върху Предишен фрагмент или Следващ фрагмент.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.