Настройки за DjVu

Налични са следните настройки:

Режим на запис

В зависимост от начина, по който планирате да използвате документа си, изберете една от следните опции:

  • Текст под изображението на страницата
    Тази опция записва цялата страница като изображение и поставя разпознатия текст отдолу. Така ще получите DjVu документ с възможност за търсене, който изглежда почти точно като оригинала.
  • Само изображение на страница
    Тази опция записва точно изображение на страницата. Изходният документ ще изглежда почти точно като оригинала, но няма да има възможност за търсене на текст в документа.

Настройки на изображение

Документите, които съдържат голям брой изображения, може да са с много голям размер. Качеството на изображенията и размерът на получения файл могат да бъдат регулирани от опциите в падащия списък Качество на изображението.

Съвет. За да промените настройките за запис на изображението, щракнете върху По избор.... В Потребителски настройки изберете желаните настройки и щракнете върху OK.

Множество слоеве

DjVu форматът използва специална техника на компресиране, която разделя изображението на страницата на слоеве и прилага различни начини за компресиране на всеки от тях. По подразбиране ABBYY FineReader автоматично ще определи дали на страницата трябва да се използва компресия на множество слоеве (напр. Множество слоеве е зададено на Автоматично). Задайте Множество слоеве наВинаги включено, ако искате да използвате компресия на множество слоеве за всички страници, или Винаги изключено ако не искате да използвате компресия на множество слоеве.

Запазва метаданните на документа, като например автори и ключови думи

Запазва метаданните при запис на документа. Тази опция е разрешена по подразбиране.

Ако искате да промените метаданните на документа, щракнете върху бутона Редактиране на метаданните..., направете желаните промени и щракнете върху OK.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.