Добавяне на показалци

Редакторът за PDF Ви позволява да добавяте показалци към PDF документи.

За да създадете показалец в панела Показалци или да използвате контекстно меню.

 1. За да създадете показалец в панела Показалци:
  1. Щракнете върху във вертикалната лента отляво или щракнете върху Изглед > Показалци. Разделът Показалци ще се отвори.
  2. Щракнете върху и въведете името на показалеца.
  3. По подразбиране новосъздадените показалци сочат към началото на текущата страница.
 2. За да създадете показалец, като използвате контекстно меню:
  1. Изберете фрагмент от текст, изображение или друго място в документа, за което искате да поставите показалец.
  2. Щракнете с десния бутон върху избора и после върху Добавяне на показалец... в контекстното меню.
  3. Въведете име за показалеца в панела Показалци.
   Ако поставите показалец за фрагмент от текст, избраният текст ще се използва като име на показалеца.
  4. Новосъздаденият показалец ще сочи към фрагмент от текст, изображение или друго място в документа, което сте избрали.

За да изберете друго място за показалеца, щракнете върху Задаване на направление в контекстното меню на показалеца и после щракнете върху мястото, където искате да бъде поставен показалецът в документа.

Показалците могат да се вграждат един в друг. Новият показалец ще бъде на същото ниво на вграждане, както избраният преди това. Ако новият показалец е първият показалец в документа, той се поставя на най-главно ниво.

Можете също да поставите показалец чрез щракване върху Редактиране > Добавяне на показалец....

Пренареждане на показалци...

Преименуване на показалци...

Изтриване на показалци...

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.