Huvudfönstret

När du startar ABBYY Jämför dokument öppnas dess huvudfönster.

  • Displayområdet 1 visar det första dokumentet.
  • Displayområdet 2 visar det andra dokumentet.

Tips. Du kan ändra hur dokumenten visas:

  • Zooma in genom att trycka på Ctrl+= och zooma ut genom att trycka på Ctrl+- eller tryck på Ctrl+0 för att återställa zoomnivån. Du kan också göra detta genom att använda kommandona på snabbmenyn i dokumentet och knapparna ovanför dokumentet.
  • Ändra hur områdena visas genom att klicka på Visa > Dela dokumentpanelen horisontellt. Detta delar upp displaypanelen horisontellt, d.v.s. det ena dokumentet visas ovanför det andra.
  • Fliken JÄMFÖR på panelen längst till höger innehåller jämförelseinställningar.
  • Fliken SKILLNADER på panelen längst till höger innehåller en lista över skillnader mellan dokumenten (listan visas först när du har jämfört dokumenten).

För mer om de olika typerna av skillnader som kan detekteras och hur du navigerar bland dem, se Visa resultat från jämförelser.

02.11.2018 16:19:58

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.