Tolkning av dokument

ABBYY FineReader använder optisk teckenigenkänning (OCR) för att konvertera bilder till redigerbar text. Innan OCR-tolkningen körs analyserar programmet strukturen i hela dokumentet och identifierar de områden som innehåller text, streckkoder, bilder och tabeller. För bästa OCR-resultat, välj rätt OCR-språk, tolkningsläge och utskriftstyp.

Som standard tolkas bilder i OCR-projekt automatiskt med hjälp av de aktuella inställningarna som valts i programmet.

Tips. Du kan inaktivera automatisk analys och OCR för nyligen tillagda bilder i Bildbehandling fliken i Alternativ dialogrutan (klicka på Verktyg > Alternativ... för att öppna denna dialogruta).

I vissa fall måste OCR-processen startas manuellt. Detta kan vara nödvändigt om t ex automatisk OCR är inaktiverad, om områden ritas ut manuellt på bilder eller om några av följande parametrar ändras i Alternativ dialogrutan:

  • OCR-språk i Språk fliken
  • OCR-alternativen på OCR fliken
  • de fonter som ska användas i OCR fliken

Så startar man OCR-processen manuellt:

  • knappen i huvudverktygsfältet, eller
  • klicka på Område > Tolka alla sidor.

Tips. För att tolka ett valt område eller sida, använd Område eller Område menyn eller högerklicka på det område eller den sida som ska visas i snabbmenyn.

Se även: :

02.11.2018 16:19:58

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.