Lägga till stämplar

PDF Editor låter dig stämpla PDF-dokument på samma sätt som du stämplar pappersdokument. Du kan välja en stämpel från listan över tillgängliga stämplar eller skapa din egen och lägga till önskad text, datum och tid eller en bild.

Stämpla en sida:

  1. På verktygsfältet PDF-verktyg, klicka på och välj önskad stämpel.

Om stämpeln du vill använda inte finns i menyn klickar du på Annan stämpel.

  1. Stämpla sidan.
  2. Flytta stämpeln till önskad plats om nödvändigt.

Du kan lägga till kommentarer i stämpar och ändra deras statusar på samma sätt som du lägger till kommentarer i annoteringar. Se även: Arbeta med andra på PDF-dokument.

Skapa en stämpel

Redigera stämplar

Radera en stämpel

02.11.2018 16:19:58

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.