Typer av PDF-dokument

Egenskaperna i ett PDF-dokument beror på programmet där det skapades. Vissa PDF-dokument är sökbara och innehåller text som du kan kopiera medan detta blir möjligt i andra dokument först när du öppnar dem i speciella program som ABBYY FineReader. Det finns tre typer av PDF-dokument.

Bildbaserade PDF-dokument

Bildbaserade PDF-skapas från skanningar av fysiska pappersdokument. De innehåller endast bilderna av sidorna och innehåller inget textlager. Bildbaserade PDF:er är inte sökbara och texten de innehåller kan ändras eller märkas upp i en PDF-läsare.

ABBYY FineReader 14 använder en speciell OCR-process som körs i bakgrunden där ett tillfälligt textlager skapas i bildbaserade dokument och gör det möjligt att söka och kopiera texten i dem, samt till och med redigera sidbilder. Dessutom låter ABBYY FineReader 14 dig spara detta textlager i dokumentet så att texten i det kan sökas och kopieras till andra program. Se även: PDF-inställningar.

Sökbara PDF-dokument

Sökbara PDF-dokument består av bilder av sidor med ett osynligt textlager placerat under. Dokument av den här typen skapas normalt genom att skanna ett pappersdokument, tolka det och spara den tolkade texten till ett textlager.

När du öppnar ett PDF-dokument i ABBYY FineReader kommer programmet analysera det för att avgöra om det innehåller ett användbart textlager. Se även: OCR-alternativ. Om ett textlager finns kan texten i dokumentet sökas och kopieras till valfri PDF-program. Till skillnad från andra PDF-program låter ABBYY FineReader dig redigera texten i sökbara PDF-dokument.

I ABBYY FineReader kan sökbara PDF-dokument skapas genom att:

  1. Lägga till ett textlager i ett bildbaserat PDF-dokument.
  2. Konvertera PDF-dokument och bildfiler till det sökbara PDF-formatet. För att göra detta aktiverar du alternativet Text under sidbilden i Inställningar för sökbar PDF gruppen av inställningar för PDF-formatet. Se även: PDF-inställningar.

PDF-dokument som skapades i andra program

Sökbara PDF-dokument kan skapas från dokument i olika redigerbara format (t.ex. DOCX). Dokument av den här typen innehåller ett textlager och bilder, men inga sidbilder. Dessa dokument är sökbara och deras text och bilder kan kopieras och redigeras, förutsatt att sådan åtgärder inte kräver att ett lösenord anges eller att användaren kan lösenordet.

PDF-dokument av den här typen kan skapas genom att:

  1. Öppna ett redigerbart dokument i programmet där det skapades och spara det i PDF.
  2. Konvertera en annan typ av PDF-dokument eller ett dokument i ett annat format till denna typ av PDF med hjälp av ABBYY FineReader (gå till inställningarna för PDF-formatet och aktivera alternativet Endast text och bilder i Inställningar för sökbar PDF kategorin). Se även: PDF-inställningar.

Det resulterande dokumentet blir lättare att redigera än andra typer av PDF-dokument, men kan skilja sig visuellt från originalet.

02.11.2018 16:19:58

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.