Bakgrundstolkning

PDF-redigeraren låter dig söka och kopiera text och bilder i PDF-dokument utan ett textlager, t.ex. skannade dokument och dokument som skapats från bildfiler. Detta är möjligt tack vare en OCR-process som körs i bakgrunden.

Bakgrundstolkning är aktiverat som standard och startar automatiskt när du öppnar ett PDF-dokument.

Tolkningsprocessen i bakgrunden förändrar inte innehållet i PDF-filen. Istället lägger processen till ett tillfälligt textlager som inte kommer vara tillgängligt när du öppnar dokumentet i andra applikationer.

Om du vill göra dokumentet sökbart i andra applikationer kommer du bli tvungen att spara textlagret som skapades genom tolkningens bakgrundsprocess. För att göra det klicka på Fil > Tolka dokument > Tolka dokument... Se även: Tolka text.

Viktigt! Kontrollera att rätt OCR-språk har valts för dokumentet om funktionerna för att söka eller kopiera inte fungerar korrekt. Se även: Dokumentegenskaper att överväga innan OCR.

För att avaktivera bakgrundstolkningen rensar du Aktivera bakgrundstolkning i PDF-redigeraren alternativet i Alternativ dialogrutan.

Tolkningens bakgrundsprocess kan inte köras på datorer med enkärninga processorer.

02.11.2018 16:19:58

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.