Tolka text

Bakgrundstolkning är en process som lägger till ett tillfälligt textlager i ett dokument och gör det möjligt för dig att markera, kopiera och söka i dess text. Du kan göra dessa egenskaper tillgängliga för andra användare genom att lägga till ett permanent textlager i PDF-dokument. Dokument med textlager är i princip oskiljbara från sina original. Du kan också ersätta befintliga textlager i ett sökbart PDF-dokument.

  1. Gå in på huvudverktygsfältet och klicka på pilen bredvid knappen och välj Tolka dokument... från rullgardinslistan. Alternativt kan du klicka på Fil > Tolka dokument > Tolka dokument... eller tryck Ctrl+Shift+R.
  2. Ange rätt OCR-språk i dialogrutan som öppnas. Se även: Dokumentegenskaper att överväga innan OCR.
  3. Aktivera bildbehandling för att förbättra OCR-kvaliteten. Bildbehandling kan förändra ditt dokuments utseende.
    • Korrigera sidorienteringen - Programmet kommer detektera textorientering och korrigera vid behov.
    • Ta bort lutning från bilder och korrigera bildupplösning - Programmet kommer detektera och korrigera eventuell snedhet, välja korrekt upplösning och göra andra ändringar för att förbättra bilderna.
  4. Klicka på Tolka knappen.
  5. Som resultat kommer utdatadokumentet innehålla ett sökbart textlager.

Du kan också lägga till ett textlager genom att lägga till sidor i ett PDF-dokument från en fil eller när du skannar pappersdokument. För att göra detta väljer du alternativet Tolka text i bilder i Inställningar för bildbehandling dialogrutan (klicka på > > Inställningar för bildbehandling för att öppna denna dialogruta) och ange dokumentets språk. Se även: Arbeta med sidor.

Om du vill kontrollera tolkad text, träna programmet att tolka teckensnitt och tecken som inte är standard eller använda andra avancerade funktioner i ABBYY FineReader klickar du på pilen bredvid knappen och sedan på Tolka och verifiera i OCR Editor. Alternativt kan du klicka på Fil > Tolka dokument > Tolka och verifiera i OCR Editor. Se även: Skicka PDF-dokument till OCR Editor.

02.11.2018 16:19:58

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.