Úlohy programu Microsoft Word

Pomocou úloh na karte Rýchly štart v okne Úloha môžete ľahko naskenovať papierové dokumenty a previesť ich na upraviteľné súbory Microsoft Word. Použijú sa aktuálne zvolené možnosti programu. Ak chcete prispôsobiť možnosti prevodu, použite úlohy na karte Microsoft Word.

 1. Z rozbaľovacieho zoznamu Jazyk dokumentu v hornej časti okna vyberte možnosť jazyky dokumentu.
 2. V rozbaľovacom zozname Farebný režim vyberte plnofarebný alebo čiernobiely režim.

Dôležité upozornenie! Po prevedení dokumentu do čiernobieleho režimu už nebudete môcť obnoviť pôvodné farby.

 1. Vyberte požadované možnosti dokumentu v pravej časti okna:
  • Možnosti Rozloženie dokumentu
  • Vyberte Zachovať obrázky, ak chcete zachovať obrázky vo výstupnom dokumente
  • Ak chcete v cieľovom dokumente zachovať hlavičky a päty, vyberte možnosť Zachovať hlavičky a päty.

Viac informácií o dostupných možnostiach ukladania pre program Microsoft Word nájdete v časti „Ukladanie upraviteľných dokumentov“.

 1. Kliknite na tlačidlo s úlohou, ktorú potrebujete:
  • Skenovať do programu Microsoft Word naskenuje papierový dokument a prevedie ho do formátu Microsoft Word
  • Snímku alebo súbor PDF do programu Microsoft Word prevedie dokumenty PDF alebo súbory so snímkami na dokument Microsoft Word
  • Fotografiu do programu Microsoft Word skonvertuje fotografie dokumentov do programu Microsoft Excel

V dôsledku toho bude vytvorený nový dokument programu Microsoft Word obsahujúci text z pôvodného dokumentu.

Dôležité upozornenie! Pri spustení vstavanej úlohy sa použijú aktuálne vybrané možnosti programu. Ak sa rozhodnete zmeniť ktorúkoľvek z možností, budete musieť reštartovať úlohu.

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.