Rozpoznávanie dokumentov

Program ABBYY FineReader používa technológiu optického rozpoznávania znakov na konvertovanie snímok dokumentov na upraviteľné texty. Pred rozpoznávaním OCR program analyzuje štruktúru celého dokumentu a zistí oblasti obsahujúce text, čiarové kódy, obrázky a tabuľky. Kvalitu rozpoznávania možno zlepšiť výberom správneho jazyka dokumentu, režimu čítania a typu tlače pred rozpoznávaním.

Štandardne sa dokumenty v programe ABBYY FineReader rozpoznávajú automaticky. Pri automatickom rozpoznávaní sa používajú aktuálne nastavenia programu.

Tip: Automatickú analýzu a optické rozpoznávanie OCR novo pridaných snímok môžete deaktivovať z karty Skenovať/Otvoriť v dialógovom okne Možnosti (Nástroje > Možnosti…).

V niektorých prípadoch je možné proces optického rozpoznávania OCR spustiť ručne. Napríklad, ak ste deaktivovali automatické rozpoznávanie, ručne vybrali oblasť na snímke, alebo zmenili nasledujúce nastavenia v dialógovom okne Možnosti (Nástroje > Možnosti…):

  • jazyk rozpoznávania na karte Dokument
  • typ dokumentu na karte Dokument.
  • farebný režim na karte Dokument
  • možnosti rozpoznávania OCR na karte Čítať
  • používané písma na karte Čítať

Ručné spustenie procesu rozpoznávania OCR:

  • Kliknite na tlačidlo Čítať na hlavnom paneli nástrojov, alebo
  • Kliknite na Čítať dokument v ponuke Dokument

Tip: Vybratú oblasť alebo stranu môžete rozpoznať tak, že z ponuky Strana a z ponuky Oblasť vyberiete príslušné možnosti, alebo použijete kontextovú ponuku.

Viac informácií v častiach:

1/14/2020 5:26:21 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.