Ukladanie vo formáte HTML

Uloženie textu vo formáte HTML:

  • Kliknite na šípku vedľa tlačidla Uložiť na hlavnom paneli nástrojov a vyberte možnosť Uložiť ako HTML... Ak v zobrazenom zozname nie je formát, ktorý potrebujete, kliknite na Uložiť v iných formátoch… a v rozbaľovacom zozname Uložiť ako typ vyberte požadovaný formát. Alternatívne v ponuke Súbor kliknite na možnosť Uložiť dokument ako a kliknite na Dokument HTML.

Tip: Ďalšie možnosti ukladania sú dostupné v dialógovom okne Možnosti: vyberte ponuku Nástroje > Možnosti…, kliknite na kartu Uložiť a potom kliknite na kartu HTML.

Možnosti ukladania sú na tejto karte zoskupené v nasledujúcich kategóriách:

Rozloženie dokumentu

Podľa toho, akým spôsobom chcete používať elektronický dokument, vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Flexibilné rozvrhnutie

Táto možnosť vytvorí dokument, v ktorom sa zachová formátovanie originálneho dokumentu. Výstupný dokument sa dá ľahko upravovať.

  • Formátovaný text

Vo výstupnom dokumente budú zachované písma, veľkosti písiem a odseky, ale nebudú zachované presné umiestnenia objektov na strane a medzery. Výsledný text bude zarovnaný doľava. (Texty v smere sprava doľava budú zarovnané doprava.)

Poznámka: V tomto režime sa zvislé texty zmenia na vodorovné.

  • Iba text

Tento režim nezachováva formátovanie textu.

Použiť CSS

Túto možnosť vyberte vtedy, ak chcete uložiť dokument vo formáte HTML 4, čo umožňuje pomocou tabuľky štýlov zahrnutej do súboru HTML zachovať rozvrhnutie dokumentu.

Nastavenia textu

  • Zachovať konce riadkov

Zachová pôvodné usporiadanie do riadkov. Ak je aktivovaná táto možnosť, rozpoznaný text sa uloží ako jeden riadok v dokumente HTML.

  • Zachovať farbu textu a pozadia

Zachová pôvodnú farbu písmen.

  • Zachovať hlavičky a päty

Zachová hlavičky a päty vo výstupnom dokumente.

Nastavenia obrázkov

Dokumenty s veľkým počtom obrázkov sú veľmi veľké. Veľkosť súboru zmenšíte výberom požadovanej možnosti z rozbaľovacieho zoznamu.

Tip:

  • Parametre ukladania obrázka zmeníte tak, že kliknete na Vlastné…. V dialógovom okne Vlastné nastavenia vyberte požadované parametre a kliknite na OK.
  • Ak nechcete ponechať obrázky v rozpoznanom texte, uistite sa, že nie je vybratá možnosť Zachovať obrázky.

Kódovanie

Program ABBYY FineReader zistí kódovú stránku automaticky. Ak chcete zmeniť kódovú stránku alebo jej typ, vyberte požadovanú kódovú stránku alebo typ kódovej stránky v rozbaľovacích zoznamoch v časti Kódovanie.

Nastavenia knihy

Vyberte možnosť Vygenerovať obsah a použiť ho na rozdelenie knihy na súbory, ak konvertujete vytlačenú knihu do elektronického formátu. Program ABBYY FineReader dokáže automaticky uložiť kapitoly knihy do samostatných súborov formátu HTML a vytvoriť prepojenia s obsahom. Dokument môžete rozdeliť aj do samostatných súborov formátu HTML podľa nadpisov na úrovni 1 alebo úrovni 2.

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.