Integracja z innymi aplikacjami

Program ABBYY FineReader integruje się z Eksploratorem Windows, dzięki czemu w celu przetworzenia dokumentu PDF, biurowego lub graficznego wystarczy kliknąć go prawym przyciskiem myszy.

Można też wprowadzać i zapisywać zmiany w dokumentach PDF przechowywanych na serwerze Microsoft SharePoint.

Spis treści rozdziału

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.