Skanowane do  Microsoft Word

Zadanie Skanuj do programu Microsoft Word w oknie Nowe zadanie pozwala tworzyć dokumenty Microsoft Word z obrazów uzyskanych ze skanera lub cyfrowego aparatu fotograficznego.

 1. Otwórz okno Nowe zadanie, wybierz Skanuj i kliknij zadanie Skanuj do programu Microsoft Word.
 2. Wybierz urządzenie i skonfiguruj parametry skanowania.
 3. Kliknij przycisk Podgląd lub kliknij w dowolnym miejscu na obszarze obrazu.
 4. Przejrzyj obraz. Jeżeli nie jesteś zadowolony z jakości obrazu, zmień parametry skanowania i kliknij przycisk Podgląd ponownie.
 5. Określ parametry konwersji. Te parametry określają wygląd i właściwości dokumentu wynikowego.
  1. Zachowaj formatowanie
   Wybierz odpowiednie parametry w zależności od planowanego wykorzystania dokumentu wynikowego.
   • Dokładna kopia
    Dokument wynikowy będzie wyglądać prawie dokładnie tak jak oryginał, ale ograniczone będą jego możliwości edycyjne.
   • Kopia do edycji
    Wygląd dokumentu wynikowego może się trochę różnić od oryginału, lecz można go łatwiej edytować.
   • Tekst sformatowany
    Rodzaj czcionki, rozmiar czcionki i formatowanie akapitów zostaną zachowane. Tekst wynikowy zostanie umieszczony w jednej kolumnie.
   • Zwykły tekst
    Zachowane zostanie wyłącznie formatowanie akapitu. Tekst wynikowy zostanie umieszczony w jednej kolumnie i zastosowana zostanie tylko jedna czcionka w całym dokumencie.
  2. Języki OCR
   Wybierz język(i) dokumentu. Zobacz również: Języki rozpoznawania.
  3. Zachowaj obrazy
   Wybierz tę opcję, jeśli chcesz zachować obrazy w dokumencie wynikowym.
  4. Zachowaj oryginalne numery stron, nagłówki i stopki
   Wybierz tę opcję, jeśli chcesz zachować nagłówki, stopki i numerację stron.
  5. Ustawienia wstępnego przetwarzania obrazu...
   Określ parametry wstępnego przetwarzania obrazu, takie jak wykrywanie orientacji strony i parametry automatycznego przetwarzania wstępnego. Te parametry mogą znacznie poprawić obrazy źródłowe, co wpływa na większą dokładność rozpoznawania OCR. Zobacz również: Opcje przetwarzania obrazu.
  6. Więcej opcji...
   Otwiera DOC(X)/RTF/ODT karty Nastavení formátu okna dialogowego Opcje gdzie można określić dodatkowe parametry (to okno dialogowe można także otworzyć klikając Opcje... w menu Narzędzia menu).
 6. Kliknij Skanuj do programu Word.
 7. Wyświetlone zostanie okno dialogowe przedstawiające pasek postępu procesu i podpowiedzi.
 8. Po zakończeniu skanowania strony pojawi się okno dialogowe, w którym należy zadecydować, co robić dalej.
  Kliknij Skanuj ponownie aby zeskanować kolejne strony, korzystając z bieżących parametrów lub kliknij Zakończ skanowanie aby zamknąć okno dialogowe.
 9. Wybierz folder docelowy, w którym należy zapisać dokument Microsoft Word.

Po zakończeniu zadania w wybranym folderze plik Microsoft Excel Word. Wszystkie strony dokumentu zostaną również otwarte w edytorze OCR.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.