Fotografowanie dokumentów

Skanowanie nie jest jedynym sposobem na zdobycie obrazów dokumentów. Dokumenty można też fotografować za pomocą aparatu fotograficznego lub telefonu komórkowego,  a następnie otwierać w programie ABBYY FineReader 14 i poddawać rozpoznawaniu.

Podczas wykonywania zdjęć dokumentów należy wziąć pod uwagę kilka czynników mających wpływ na przydatność zdjęcia do rozpoznawania. Szczegółowy opis tych czynników znajduje się poniżej:

Wymagania dotyczące aparatu

Aby obrazy dokumentów można było niezawodnie rozpoznawać, aparat musi spełniać poniższe wymagania.

Zalecane parametry aparatu

 • Rozdzielczość: Czujnik obrazu: 5 milionów pikseli dla stron A4. Mniejsze czujniki mogą być wystarczające do robienia zdjęć mniejszych dokumentów, np. wizytówek.
 • Funkcja wyłączenia lampy błyskowej
 • Ręczne sterowanie przesłoną, np. dostępność trybu Av lub w pełni ręcznego
 • Ręczne ustawianie ostrości
 • System przeciwwstrząsowy (stabilizacji obrazu) lub możliwość użycia statywu.
 • Zoom optyczny

Minimalna wymagana konfiguracja

 • Czujnik obrazu: 2 miliony pikseli dla stron A4.
 • Zmienna ogniskowa.

Szczegółowe informacje na temat aparatu można znaleźć w załączonej do niego dokumentacji.

Oświetlenie

Oświetlenie ma duży wpływ na jakość zdjęcia.

Najlepsze wyniki uzyskuje się przy jasnym i równomiernym oświetleniu, najlepiej w świetle dziennym. W jasne słoneczne dni można zwiększyć wartość przysłony, aby uzyskać lepszą ostrość obrazu.

Korzystanie z lampy błyskowej i innych dodatkowych źródeł światła

 • Podczas robienia zdjęć przy sztucznym oświetleniu należy użyć dwóch źródeł światła rozmieszczonych w taki sposób, by uniknąć cieni i odblasków.
 • Jeżeli dostępne światło jest wystarczające, należy wyłączyć lampę błyskową, by uniknąć ostrych odbłysków i cieni. Używając lampy błyskowej w warunkach słabego oświetlenia należy zachować około 50 cm odległości od fotografowanego przedmiotu.

Odradzamy fotografowanie przy użyciu lampy błyskowej dokumentów wydrukowanych na błyszczącym papierze. Porównanie obrazu zawierającego odblaski z obrazem dobrej jakości:  

Jeśli obraz jest zbyt ciemny

 • Ustaw niższą wartość przesłony, aby otworzyć przesłonę.
 • Ustaw wyższą wartość ISO.
 • Ręcznie ustaw ostrość, ponieważ funkcja automatycznego ustawiania ostrości może przynieść niepożądane rezultaty w słabym oświetleniu.

Porównanie zbyt ciemnego obrazu z obrazem dobrej jakości:

Robienie zdjęć

Aby uzyskać dobrej jakości zdjęcia dokumentów, ustaw prawidłowo aparat i postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.

 • Używaj statywu zawsze, gdy jest to możliwe.
 • Obiektyw powinien być ustawiony równolegle do strony. Aparat powinien znajdować się w takiej odległości od dokumentu, aby cała strona mieściła się w kadrze po wykonaniu zbliżenia. W większości przypadku odległość ta powinna wynosić od 50 do 60 cm.
 • Wyrównaj powierzchnię dokumentu lub stron książki (zwłaszcza, jeśli książka jest gruba). Aby mieć pewność, że tekst zostanie przekonwertowany poprawnie, wiersze tekstu nie mogą być zakrzywione pod kątem większym niż 20 stopni.
 • Aby uzyskać ostrzejsze obrazy, skieruj ostrość na środek obrazu.
 • Włącz system przeciwwstrząsowy, ponieważ dłuższy czas ekspozycji w słabym oświetleniu może spowodować zamazanie.
 • Używaj funkcji automatycznego zwalniania migawki. Dzięki temu unikniesz poruszenia aparatem przy naciskaniu jej przycisku. Korzystanie z automatycznego zwalniania migawki jest zalecane nawet przy pracy ze statywem.

Jak poprawić obraz, gdy:

 • Obraz jest zbyt ciemny lub kontrast jest za niski.
  Rozwiązanie: Spróbuj zastosować jaśniejsze oświetlenie. Jeśli nie ma takiej możliwości, spróbuj ustawić niższą wartość przesłony.
 • Obraz nie jest wystarczająco ostry.
  Rozwiązanie: Automatyczne ustawianie ostrości może nie działać poprawnie w słabym oświetleniu lub podczas fotografowania z bliskiej odległości. Spróbuj zastosować jaśniejsze oświetlenie. Użyj statywu i samowyzwalacza, aby uniknąć poruszenia aparatem podczas wykonywania zdjęcia.

Jeśli obraz jest tylko lekko rozmyty, narzędzie Korekta zdjęć w edytorze obrazów Edytora OCR może pomóc w uzyskaniu lepszych wyników. Zobacz również: Jeżeli obraz dokumentu zawiera defekty i dokładność OCR jest niska.

 • Część obrazu nie jest wystarczająco ostra.
  Rozwiązanie: Ustaw wyższą wartość przesłony. Rób zdjęcia z większej odległości przy maksymalnym zoomie optycznym. Ustaw ostrość na punkt pomiędzy środkiem i brzegiem obrazu.
 • Lampa błyskowa powoduje odbłyski.
  Rozwiązanie: Wyłącz lampę błyskową albo spróbuj użyć innego źródła oświetlenia, zwiększając jednocześnie odległość między aparatem a dokumentem.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.