Uzywanie stylow

Podczas rozpoznawania tekstu program ABBYY FineReader wykrywa style i formatowanie zastosowane w oryginalnym dokumencie. Style te i formatowanie zostają odtworzone w dokumencie wynikowym. W oknie Tekst można podejrzeć i edytować style dokumentu oraz tworzyć nowe style do formatowania rozpoznanego tekstu.

Aby zastosować styl do fragmentu tekstu:

  1. Zaznacz w oknie Tekst odpowiedni fragment tekstu.
  2. W menu skrótów kliknij polecenie Właściwości.
  3. W panelu Właściwości tekstu wybierz odpowiedni styl z listy Styl.

Przy zapisywaniu rozpoznanych tekstów w formatach DOCX, ODT i RTF można zachować istniejące style.

Zobacz również: Zapisywanie edytowalnych dokumentów.

Zmienianie, tworzenie i scalanie stylów:

  1. W menu Narzędzia wybierz polecenie Edytor stylu....
  2. W oknie dialogowym Edytor stylów wybierz styl i zmień jego nazwę, a następnie dostosuj czcionkę, rozmiar czcionki, odstęp między znakami oraz skalę.
  3. Aby utworzyć nowy styl, kliknij przycisk Nowy. Nowo utworzony styl zostanie dodany do listy istniejących stylów, gdzie można go dostosować.
  4. Aby scalić kilka stylów w jeden, wybierz style, które mają zostać scalone i kliknij przycisk Połącz.... W oknie dialogowym Scal style określ styl, z którym mają zostać scalone wszystkie wybrane style.
  5. Aby zachować zmiany kliknij przycisk OK.

Można przechodzić między fragmentami tekstu o identycznych stylach. W oknie Edytor stylów wybierz styl i kliknij polecenie Poprzedni fragment lub Następny fragment.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.