Dodawanie zakładek

Za pomocą Edytora PDF można dodawać zakładki do dokumentów PDF.

Utworzyć zakładkę można w okienku Zakładki lub przy użyciu menu skrótów

 1. Utworzyć zakładkę można w okienku Zakładki:
  1. Kliknij przycisk na pionowym pasku po lewej stronie i kliknij Widok > Zakładki. Otworzy się okno dialogowe Zakładki.
  2. Kliknij i wpisz nazwę zakładki.
  3. Domyślnie utworzona zakładka wskazuje początek bieżącej strony.
 2. Aby utworzyć zakładkę przy użyciu menu skrótów:
  1. Wybierz fragment tekstu, obraz lub dowolne inne miejsce w dokumencie, do którego chcesz utworzyć zakładkę.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany fragment i kliknij Dodaj zakładkę... w menu skrótów.
  3. Wpisz nazwę zakładki w okienku Zakładki.
   W przypadku utworzenia zakładki do fragmentu tekstu, wybrany tekst będzie nazwą zakładki.
  4. Utworzona zakładka będzie wskazywać fragment tekstu, obraz lub inne miejsce w dokumencie, które wybrano.

Aby zmienić ustawienie zakładaki, kliknij Ustaw miejsce docelowe w menu skrótów tej zakładki i kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić zakładkę w dokumencie.

Zakładki można zagnieżdżać. Nowa zakładka będzie miała ten sam poziom zagnieżdżenia co poprzednio wybrana zakładka. Jeśli tworzona jest pierwsza zakładka w dokumencie, zostaje ona umiejscowiona na najwyższym poziomie.

Ewentualnie zakładkę można utworzyć, klikając Edytuj > Dodaj zakładkę....

Zmienianie kolejności zakładek…

Zmienianie nazw zakładek…

Usuwanie zakładek...

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.