Поверителност на данните

Уважаваме поверителността Ви и полагаме усилия да защитаваме Вашата информация. Ще събираме, обработваме и използваме получените от Вас данни при условията за поверителност и в съответствие с настоящата Декларация за поверителност.

Ще Ви изпращаме имейл съобщения, съдържащи новини за продукти, ценова информация, специални оферти и друга информация за компанията и продуктите само ако се съгласите да получавате такава информация от нас, като изберете съответната опция в диалоговия прозорец при регистрацията за продукта. По всяко време можете да поискате от нас да изтрием имейл адреса Ви от пощенския списък.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.