Инсталиране и стартиране на ABBYY FineReader

Инсталиране на ABBYY FineReader на един компютър

  1. Щракнете двукратно върху файла Setup.exe в инсталационния диск или друг носител за разпространение.
  2. Следвайте инструкциите на екрана на Асистента за инсталиране.

Внедряване ABBYY FineReader 14 в LAN

ABBYY FineReader може да се инсталира и използва в локална мрежа*. Методите за автоматизирана инсталация Ви предоставят скорост и гъвкавост при инсталиране на ABBYY FineReader в локална мрежа, защото не трябва да инсталирате програмата ръчно на всяка отделна работна станция.

Инсталацията се състои от два етапа. Първо програмата се инсталира на сървъра. От сървъра програмата може да се инсталира на работните станции по един от следните четири метода:

  • Използване на Active Directory
  • Използване на Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM)
  • От командния ред
  • Ръчно в интерактивен режим

За повече информация относно инсталирането на ABBYY FineReader на работни станции, използване на License Manager и работа с програмата в локална мрежа вижте Ръководство на системния администратор.

Изтегляне на Ръководството на системния администратор

Стартиране на ABBYY FineReader

За да стартирате ABBYY FineReader 14:

  • Щракнете върху Старт в Windows, след което върху Всички приложения > ABBYY FineReader 14 (в Windows 10 щракнете върху Старт > Всички приложения, след което върху ABBYY FineReader 14).
  • Или щракнете с десен бутон върху файла с документа в Windows Explorer (трябва да бъде в един от поддържаните формати), след което върху Редактиране с ABBYY FineReader 14 или Конвертиране с ABBYY FineReader 14 и изберете една от командите за конвертиране.

* Тази функция не се предлага в някои версии на ABBYY FineReader 14. Вижте също: FineReader страница в уебсайта на ABBYY (http://www.ABBYY.com/FineReader/) за списък с версиите и техните функции.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.