Dela efter bokmärken

Download

Med PDF Editor kan du dela ett PDF-dokument genom att använda dokumentets bokmärken. Ett nytt dokument kommer att skapas för varje bokmärke på toppnivå.

Gör så här för att dela ett PDF-dokument efter bokmärken:

 1. Använd PDF Editor för att öppna dokumentet, och välj sedan File > Dela dokumentet...
 2. I dialogrutan som öppnas:
  1. Ange Delningsmetod > Efter bokmärken (endast första nivån).
  2. Välj filbeteckningsmetod från Filnamn listrutan:
   • Samma som bokmärkets namn Namnger de nya dokumenten enligt bokmärkena. Som standard numreras de nya dokumentnamnen. Ange om numreringen ska hamna före eller efter namnet och specificera antalet siffror i numreringen.

    T.ex. kommer parametrarna "Numrering: Efter namn, Antal siffror: 3" att generera följande dokumentnamn: Introduction001.pdf, Chapter_1002.pdf, Chapter_2003.pdf o.s.v., där Introduction, Chapter_1, Chapter_2 är bokmärkenas namn.
    Genom att bocka ur Lägg till numrering kommer numreringen att inaktiveras.
   • Använd Anpassat namn för att ändra dokumentets namn vid behov.  Namnen på alla nya dokument numreras i slutet på filnamnet för att de ska vara unika. Ange om numreringen ska hamna före eller efter namnet och specificera antalet siffror i numreringen.

    T.ex. kommer parametrarna "Namn: Document, Numrering: Efter namn, Antal siffror: 3" att generera följande dokumentnamn: Document001.pdf, Document002.pdf, Document003.pdf o.s.v.
    Källdokumentets namn används som standard.
  3. Spara de nya dokumenten i samma mapp som källdokumentet eller ange en annan plats.

   Bifogade filer kommer att skickas till en separat mapp som heter Bilagor i samma katalog. Bokmärken bevaras inte i de nya dokumenten.
 3. Klicka på Dela.

När delningen är klar kommer mappen som innehåller de nya dokumenten att öppnas i ett nytt fönster.

04.03.2022 7:13:28

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.