Att spara resultat via kommandotolken

Download

Kräver en lämplig ABBYY FineReader-licens.

Använd kommandotolken för att spara konverteringsresultat vid programstart

För att konvertera inlästa dokument, PDF-filer och/eller bildfiler till redigerbara format och spara resultaten, ange följande kommando:

FineCmd.exe <ImageSourceCommands> <RecognitionCommands> <ExportCommands> <OtherCommands>

FineCmd.exe

Sökvägen till FineCmd.exe-filen i programmets installationsmapp.

Om den kompletta sökvägen innehåller blanksteg ska dessa placeras inom citationstecken.

<ImageSourceCommands> - källdokument som ska tolkas För mer information, se Parametrar i kommandotolken för konvertering av dokument.
<RecognitionCommands> - tolkningsparametrar För mer information, se Parametrar i kommandotolken för konvertering av dokument.
<ExportCommands> - spara resultaten /out Out.Ext

Out.Ext är sökvägen till den fil som innehåller tolkningsresultaten, där .Ext är filnamnstillägget. Om det redan finns en fil med detta namn så kommer den att ändras istället.


För en lista med de filformat som stöds, se Dokumentformat som stöds.

<OtherCommands> /report ReportFile Skapar en rapport om den genomförda konverteringen.  ReportFile är sökvägen till rapportfilen.

Exempelkommando:

“C:\Program Files (x86)\ABBYY FineReader 15\FineCmd.exe” D:\Documents\Document1.pdf /lang French /out D:\Documents\Result.docx /report D:\Documents\ReportFile

Ovanstående kommando kommer att använda OCR Editor för att konvertera och spara den franskspråkiga filen som heter Document1.pdf till en fil som heter Result.docx. En rapportfil som heter ReportFile kommer också att skapas.

Använd kommandotolken för att spara jämförelseresultat vid programstart

För att jämföra två versioner av ett dokument och spara resultatet, ange följande kommando:

Comparator.exe /compare <ImageSourceCommands> <ComparisonCommands> <ExportCommands>

Comparator.exe/compare Comparator.exe är sökvägen till Comparator.exe-filen i programmets installationsmapp.
<ImageSourceCommands> - dokument som ska jämföras För mer information, se Parametrar i kommandotolken för jämförelse av dokument.
<ComparisonCommands> - jämförelseinställningar För mer information, se Parametrar i kommandotolken för jämförelse av dokument.
<ExportCommands> - spara resultaten /saveFile:Out.Ext

Out.Ext är sökvägen till den fil som innehåller jämförelseresultaten, där .Ext är filnamnstillägget. Om det redan finns en fil med detta namn så kommer den att ändras istället.


Filnamnstillägget bör stämma överens med formaten för läget spara resultat.


För en lista med de filformat som stöds, se Dokumentformat som stöds.

/saveMode:SaveMode

Läge för spara jämförelseresultat. Ersätt SaveMode med något av följande:

  • PdfDocument1 - sparar det första dokumentet i PDF-format och lägger till en kommentar för varje skillnad;
  • PdfDocument2 - sparar det andra dokumentet i PDF-format och lägger till en kommentar för varje skillnad;
  • Word - sparar en lista med skillnader som en tabell i Microsoft Word.

Exempelkommando:

“C:\Program Files (x86)\ABBYY FineReader 15\Comparator.exe” /compare /file1:D:\Documents\Document1.pdf /file2:D:\Documents\Document2.pdf /lang:French /recMode:AutoChoose /options:IgnorePunctDiff,UngroupDiff /saveFile:D:\Documents\Comparison.docx /saveMode:Word

Ovanstående kommando startar en jämförelse av de franskspråkiga dokumenten Document1.pdf och Document2.pdf. Programmet kommer automatiskt att avgöra om OCR eller den befintliga PDF-texten ska användas. ABBYY Jämför dokument kommer att ignorera alla skillnader i skiljetecken, kommer inte att gruppera några skillnader som hittas och kommer att spara jämförelseresultaten i en fil som heter Comparison.docx (som tabell).

04.03.2022 7:13:28

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.