Spara PDF-dokument

PDF Editor låter dig spara hela PDF-dokument eller utvalda sidor. Det finns olika alternativ för att spara.

  • För att spara ändringarna du gjort i ditt aktuella PDF-dokument klickar du på Fil > Spara. Alternativt kan du klicka på på huvudverktygsfältet.
  • För att spara ditt aktuella PDF-dokument med ett annat namn eller till en annan mapp klickar du på Fil > Spara som > PDF-dokument.... Alternativt kan du klicka på på huvudverktygsfältet och sedan på PDF-dokument....
  • För att spara ditt dokument som ett PDF-dokument där användare kommer kunna markera, kopiera och redigera innehåll klickar du på Fil > Spara som > Sökbart PDF-dokument. Alternativt kan du klicka på Spara som på huvudverktygsfältet och sedan på Sökbart PDF-dokument.
    Tack vare detta kommer ditt PDF-dokument konverteras till sökbar PDF med hjälp av de aktuella alternativen som valts för att spara. För att ändra alternativen för att spara, klicka på knappen Alternativ... i huvuddialogrutan och välj önskade alternativ för att spara på PDF-fliken.
  • För att spara ett PDF-dokument utan ett textlager (sådana PDF-dokument kan inte sökas och deras innehåll kan inte markeras, kopieras eller redigeras) klickar du på Fil > Spara som > PDF-bilddokument. Alternativt kan du klicka på Spara som på huvudverktygsfältet och sedan på PDF-bilddokument.
    Tack vare detta kommer ditt PDF-dokument konverteras till en bildbaserad PDF med hjälp av de aktuella alternativen som valts för att spara. För att ändra alternativen för att spara, klicka på knappen Alternativ... i huvuddialogrutan och välj önskade alternativ för att spara på PDF-fliken.

För att bara konvertera vissa sidor i ett dokument går du in under panelen Sidor och väljer sidorna du vill spara. Klicka sedan på Spara som på snabbmenyn.

02.11.2018 16:19:58

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.