Så tar man bort konfidentiell information

Med ABBYY FineReader 14 kan du ta bort konfidentiell information från tolkad text.

  1. Klicka på Verktyg > Redigeringsläge eller klicka på knappen i verktygsfältet överst i Text panelen.
  2. I Text panelen, använd märkpennan för att stryka ut den text du vill ta bort.
    Tips. Om man stryker ut tecken av misstag går det att ångra den senaste redigeringen genom att klicka på Ctrl+Z eller klicka på Ångra knappen i huvudverktygsfältet.
  3. Spara dokumentet.

Den redigerade texten kommer att visas som punkter i utdatadokumentet. Om det valda sparformatet stöder text- och bakgrundsfärger kommer fragmenten av den redigerade texten visas som svarta rektanglar.

För att stänga av redigeringslägetkan du antingen

  • Verktyg > Redigeringsläge igen eller
  • knappen i huvudverktygsfältet igen.

02.11.2018 16:19:58

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.