EPUB/FB2-inställningar

Följande inställningar är tillgängliga:

Dokumentlayout

Välj lämpliga inställningar beroende på hur du planerar att använda utdatadokumentet.

  • Formaterad text
    Bevarar styckeindelningen, men inte objektens exakta plats på sidan eller radavståndet. Texten som skapas kommer vara vänsterjusterad. Texter som löper från höger till vänster kommer att högerjusteras.
    Vertikala texter kommer bli horisontella.
    Typsnittsstilar kommer bara bevaras i EPUB-formatet.
  • Enkel text
    Bevarar inte formateringen.

Om du sparar till EPUB-formatet kan du bevara typsnitten genom att välja alternativet Formaterad text från rullgardinslistan Dokumentlayout och aktivera alternativet Bevara typsnitt och teckenstorlekar (endast EPUB) nedan. Välj alternativet Bädda in teckensnitt för att bädda in dokumentets fonter i den resulterande e-boken.
Vissa enheter och program visar inte inbäddade typsnitt.

Skapa omslag

Aktivera alternativet Använd första sidan som omslag till e-boken om du vill använda den första sidan i dokumentet som dess omslag.

Bildinställningar

Dokument som innehåller ett stort antal bilder kan vara mycket stora. Kvaliteten på bilderna och storleken på utdatafilen kan ändras genom att öppna alternativen i Behåll bilder.

Tips. För att ändra inställningarna för att spara bilder, klicka på Anpassad.... Välj i alternativkategorin Anpassade inställningar och klicka på OK.

EPUB-inställningar

Du kan välja vilken version av EPUB-formatet du vill använda.

Bevara metadata som författare och nyckelord

Bevarar metadata när du sparar dokumentet. Detta alternativ är aktiverat som standard.

Om du vill göra ändringar i dokumentets metadata klickar du på knappen Redigera metadata..., gör de önskade ändringarna och klickar på OK.

02.11.2018 16:19:58

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.