Automatisering och schemalaggning av OCR

  • Automatisk dokumentbehandling
    Bearbetning av flera dokument innebär ofta att samma åtgärder upprepas flera gånger. ABBYY FineReader har inbygda automatiska uppgifter. Om du behöver mer flexibilitet kan du skapa anpassade automatiska uppgifter från ett brett urval av bearbetningssteg.
  • Schemalagd behandling
    ABBYY FineReader kommer med ABBYY Hot Folder som är ett schemaläggningsprogram som låter dig bearbeta dokument när din dator inte används, t.ex. på natten. Schemalagda uppgifter kan skapas för specifika mappar och ha alla de nödvändiga inställningarna för bildöppning, tolkning och sparande.

02.11.2018 16:19:58

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.