Ukladanie snímky strany

Program ABBYY FineReader vám takisto umožňuje uložiť snímky strán vrátane skenov.

Jednu alebo viacero snímok uložíte takto:

  1. V okne Strany zvoľte požadované strany.
  2. V ponuke Súbor kliknite na možnosť Uložiť strany ako snímky…
  3. V otvorenom dialógovom okne vyberte disk a priečinok, kam sa má súbor uložiť.
  4. Vyberte grafický formát, do ktorého sa snímka má uložiť.

Dôležité upozornenie! Ak chcete do jedného súboru uložiť viacero strán, vyberte formát TIF a tu vyberte možnosť Uložiť ako súbor so snímkami s viacerými stranami.

Podrobnosti sú uvedené v časti „Podporované formáty snímok“.

  1. Zadajte názov súboru a kliknite na Uložiť.

Tip: Pri ukladaní môžete vybrať obrazový formát, do ktorého sa snímka uloží, a spôsob kompresie. Kompresia umožní zmenšiť súbor. Metódy používané na kompresiu obrázkov sa od seba odlišujú kompresným pomerom a stratou informácií. Výber spôsobu kompresie je určený dvoma faktormi: výslednou kvalitou obrázka a veľkosťou súboru.

Program ABBYY FineReader vám umožní použiť tieto metódy kompresie:

  • ZIP

Je bezstratový spôsob a používa sa na kompresiu obrázkov, ktoré obsahujú rozsiahle oblasti vyplnené jednou farbou. Táto metóda sa používa napríklad pri kompresii snímok obrazovky a čiernobielych obrázkov.

  • JPEG

Používa sa v prípade sivých a farebných obrázkov, napríklad fotografií. Táto metóda je založená na kompresii s vysokou hustotou, to však vedie k strate údajov a zhoršeniu kvality snímky (rozostrené kontúry a horšia farebná paleta).

  • CCITT Group 4

Bez straty dát. Široko sa používa v prípade čiernobielych snímok vytvorených v grafických programoch alebo naskenovaných snímok. Kompresná metóda CCITT Group 4 je rozšírenou kompresnou metódou používanou prakticky pri všetkých snímkach.

  • Packbits

Bez straty dát. Používa sa na uloženie naskenovaných čiernobielych snímok.

  • LZW

Bez straty dát. Používa sa pri ukladaní obrázkov v odtieňoch sivej farby.

Nastavenia na karte Uložiť > formát PDF dialógového okna Možnosti (Nástroje > Možnosti) sa používajú pri ukladaní snímok strán v súbore PDF obsahujúcom iba snímku.

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.