Ukladanie elektronických kníh

Program ABBYY FineReader vám umožňuje skenovanie papierových kníh a ich konverziu do formátov EPUB, FB2 a DjVu. Môžte si prečítať výsledné e-knihy na tabletoch vrátane iPadu a na iných mobilných zariadeniach a odovzdať ich do vášho účtu Kindle.com.

Poznámka: Elektronické knihy môžete uložiť aj vo formáte HTML. Podrobnosti nájdete v časti "Ukladanie vo formáte HTML."

Ukladanie vo formáte FB2 alebo EPUB

Uloženie textu vo formáte FB2 alebo EPUB:

  • Kliknite na šípku vedľa tlačidla Uložiť na hlavnom paneli nástrojov a vyberte možnosť Uložiť ako FB2... alebo Uložiť ako Electronic Publication (EPUB)…. Ak v zobrazenom zozname nie je formát, ktorý potrebujete, kliknite na Uložiť v iných formátoch… a v rozbaľovacom zozname Uložiť ako typ vyberte požadovaný formát. Alternatívne v ponuke Súbor kliknite na možnosť Uložiť dokument ako a kliknite na FictionBook (FB2) alebo Electronic Publication (EPUB).

Ďalšie možnosti uloženia môžete vybrať na karte Uložiť > FB2/EPUB v dialógovom okne Možnosti (Nástroje > Možnosti… > Uložiť > FB2/EPUB).

Táto karta ponúka nasledujúce možnosti:

Nastavenia obrázkov

Ak je v texte veľa obrázkov, výsledný súbor môže byť pomerne veľký. Kvalitu obrázkov a veľkosť výsledného súboru môžete zlepšiť použitím možností v rozbaľovacom zozname Nastavenia obrázkov.

Tip:

  • Ak chcete určiť vlastné nastavenia obrázkov, vyberte možnosť Vlastné…. V dialógovom okne Vlastné nastavenia nakonfigurujte potrebné nastavenia a kliknite na OK.
  • Ak nechcete ponechať obrázky v rozpoznanom texte, uistite sa, že nie je vybratá možnosť Zachovať obrázky.

Rozloženie dokumentu

Podľa toho, akým spôsobom chcete používať elektronický dokument, vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Formátovaný text

Zachová odseky, avšak nezachová presnú polohu objektov a riadkovanie. Vo výsledku získate priebežný vľavo zarovnaný text (texty vytlačené písmom sprava doľava budú zarovnané vpravo).

Poznámka: Ak je vybratá táto možnosť, zvislý text sa zobrazí vodorovne.

  • Iba text

Nezachová formátovanie textu.

Použiť prvú stranu ako obálku

Pri výbere tejto možnosti sa prvá strana dokumentu použije ako obálka elektronickej knihy.

Nastavenia EPUB

Môžete si vybrať, ktorú verziu formátu EPUB chcete použiť.

Ak ukladáte do formátu EPUB, môžete navyše uložiť písma a ich veľkosti výberom možnosti Uložiť písma a veľkosti písem. Písma do výslednej elektronickej knihy vložíte výberom Vložiť písma.

Ukladanie vo formáte DjVu

Uloženie textu vo formáte DjVu:

  • V ponuke Súbor kliknite na možnosť Uložiť dokument ako a kliknite na Dokument DjVu. Alternatívne kliknite na šípku vedľa tlačidla Uložiť na hlavnom paneli nástrojov a vyberte možnosť Uložiť ako DjVu. Ak v zobrazenom zozname nie je formát, ktorý potrebujete, kliknite na Uložiť v iných formátoch… a v rozbaľovacom zozname Uložiť ako typ vyberte požadovaný formát.

Tip: Ďalšie možnosti uloženia môžete vybrať na karte DjVu v dialógovom okne Možnosti (Nástroje > Možnosti…). > Uložiť > DjVu).

Táto karta ponúka nasledujúce možnosti:

Režim ukladania

Podľa toho, akým spôsobom chcete používať elektronický dokument, vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Text pod obrazom strany

Uloží snímku strany a umiestni rozpoznaný text do samostatnej neviditeľnej vrstvy pod snímku. Vďaka tomu získate dokument formátu DjVu, v ktorom sa bude dať vyhľadávať a ktorý vyzerá takmer ako originál.

  • Len obraz strany

Uloží snímku strany. Výstupný dokument bude vyzerať takmer rovnako ako originál, ale v texte dokumentu sa nebude dať vyhľadávať.

Viac vrstiev

Formát dokumentu DjVu využíva osobitný spôsob kompresie, ktorá rozdeľuje snímku strany do vrstiev a v každej z nich používa rozličné spôsoby kompresie. Program ABBYY FineReader so štandardnými nastaveniami automaticky určí, či sa musí na strane použiť kompresia viacerých vrstiev. Ak chcete aktivovať alebo zakázať viacvrstvovú kompresiu dokumentu, vyberte alebo zrušte výber možnosti Automaticky v rozbaľovacom zozname Viac vrstiev.

Nastavenia snímky

Ak je v texte príliš veľa obrázkov, výsledný súbor môže byť pomerne veľký. Kvalitu obrázkov a veľkosť výsledného súboru môžete zlepšiť použitím možností v rozbaľovacom zozname Nastavenia snímky.

Tip: Ak chcete určiť vlastné nastavenia obrázkov, vyberte možnosť Vlastné…. V dialógovom okne Vlastné nastavenia určte potrebné nastavenia a kliknite na tlačidlo OK.

1/14/2020 5:26:21 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.