Kopírovanie obsahu z dokumentov

Program ABBYY FineReader vám umožňuje kopírovať text, obrázky a tabuľky z dokumentov a prilepiť ich do iných aplikácií. Môžete prekopírovať obsah skenovaných strán a snímok bez rozpoznávania celého dokumentu alebo jeho prekonvertovania do upraviteľného formátu. Vybraný obsah sa skopíruje do schránky a môže sa prilepiť do ľubovoľnej aplikácie, ktorá podporuje vkladanie zo schránky.

V časti "Pridávanie snímok bez spracovania" sa vysvetľuje. ako otvoriť dokumenty v aplikácii ABBYY FineReader bez ich rozpoznávania.

Ak chcete skopírovať obsah:

  1. Použite nástroj  , , alebo v okne Snímka na výber časti dokumentu, ktorý chcete prekopírovať.
  2. Kliknite na tlačidlo na kontextovom paneli nástrojov alebo kliknite pravým tlačidlom myši na vybratú oblasť a potom kliknite na Čítať a kopírovať do schránky v kontextovej ponuke.
  3. Prilepte obsah do inej aplikácie.

Ak chcete skopírovať niekoľko strán:

  1. V table Strany zvoľte strany, ktoré chcete skopírovať.
  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na vybraté strany, kliknite Uložiť zvolené strany ako alebo Odoslať vybraté strany do… v kontextovej ponuke a potom vyberte aplikáciu, do ktorej chcete strany vložiť.

1/14/2020 5:26:21 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.