Prywatność danych

Szanujemy prywatność użytkowników i dokładamy wszelkich starań, by chronić dane osobowe użytkowników. Jakiekolwiek dane od użytkowników będziemy zbierać, przetwarzać i wykorzystywać pod warunkiem zachowania poufności oraz w ramach niniejszej Polityki prywatności.

Możemy wysyłać do użytkownika wiadomości e-mail zawierające informacje o nowych produktach, cenach, ofertach specjalnych oraz inne informacje o firmie i produktach tylko w wypadku, gdy użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie od nas takich informacji przez wybranie odpowiedniej opcji w oknie dialogowym rejestracji produktu. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od nas usunięcia jego adresu e-mail z listy mailingowej.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.